ГОТУЄМОСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЄДКІ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ГОТУЄМОСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЄДКІ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

17 листопада 2021 року керівництво ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в особі проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталії Муранової; директор ННІМП Тетяни Рожнової; заступник директора ННІМП з науково-педагогічної та навчальної роботи Олени Фещенко; науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і проектного менеджменту ‑ завідувач кафедри Євген Карташов, гарант ОПП «Публічне управління та адміністрування», професор Ія Дегтярьової та професор кафедри Оксана Ковтун взяли участь у вебсемінарі з питань апробаційного проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Організатор заходу ‑ Міністерство науки і освіти України, Національнео агентство України з питань державної служби та Науково-методичний центр з вищої та фахової передвищої освіти.

Вебсемінар було присвячено питанням проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» у 2021 році. Його мета - надання організаційної та методичної підтримки закладам вищої освіти у проведенні ЄДКІ здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

У вебінарі прийняло участь понад 280 учасників, які представляли більшість закладів вищої освіти України, де здійснюється підготовка магістрів з публічного управління та адміністрування.

Основну мету, завдання, принципи проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту у вступному слові було окреслено Головою Національного агентства України з питань державної служби Наталією Алюшиною та Генеральним директором директорату фахової передвищої, вищої освіти Олегом Шаровим.

У ході жвавої дискусії учасників із представниками Міністерства науки і освіти України, Національного агентства України з питань державної служби та Науково-методичного центру з вищої та фахової передвищої освіти було виявлено основні проблеми щодо організації проведення апробаційного випробування, визначено основні технічні вимоги, організаційні стандарти та термін проведення ЄДКІ – 14 грудня 2021 року.