КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП УЧАСНИКИ ЗИМОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ШКОЛИ «УКРАЇНА-ЄС, КРОКИ ДО ВСТУПУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР»

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП УЧАСНИКИ ЗИМОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ШКОЛИ «УКРАЇНА-ЄС, КРОКИ ДО ВСТУПУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР»

З 25 по 31 січня 2024 року відбулася зимова економічна школа «Україна-ЄС, кроки до вступу: регіональний вимір», організована ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників» та Хмельницьким національним університетом. Під час її роботи була запропонована низка цікавих тем, зокрема:

Шляхи збереження та розвитку трудових ресурсів України;

  • Євроінтеграція України: виклики та наслідки для ЄС.
  • Особливості проведення транскордонних переказів валютних цінностей з України з використанням електронних платіжних засобів емітованих до рахунків клієнтів банку.
  • Закон перманентної концентрації капіталу як економічний законглобального світу.
  • Шляхи збереження та розвитку трудових ресурсів України.
  • Глобальні міграційні тренди: виклики для України.
  • Охорона географічних зазначень в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС: просування регіонального крафтярства і протидія незаконній торгівлі контрафактом.
  • Роль регіонів у трансформаційних процесах входження України в ЄС.
  • Українська дипломатія під час війни.
  • Економічні механізми інтеграції для країн-кандидатів на вступ до ЄС: досвід для України.

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України доктор економічних наук, професор Валентина Іванова; кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Ануфрієва; кандидат педагогічних наук, доцент Марина Морозова; кандидат економічних наук Ольга Брусєнцева брали активну участь у роботі зимової економічної школи, про що свідчать  їх сертифікати підвищення кваліфікації.

Вітаємо колег, бажаємо подальших творчих успіхів в роботі на благо розвитку кафедри, Університету, України!