КЕРІВНИКИ ТА МЕТОДИСТИ ОБЛАСНИХ  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЦЕНТРІВ ПТО :  ВЕКТОР ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

КЕРІВНИКИ ТА МЕТОДИСТИ ОБЛАСНИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЦЕНТРІВ ПТО : ВЕКТОР ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

Із 25 лютого по 1 березня 2019 р. у Центральному інституті післядипломної освіти на курсах підвищення кваліфікації відбувся І етап навчання слухачів категорії «Директори, заступники, методисти Навчально-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти» (куратор-тьютор – доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва, староста – Ольга слюсарева, директор НМЦ ПТО у Закарпатській області).

Слухачі курсів з Вінницької, Донецької, Закарпатської, Житомирської,  Київської, Луганської, Полтавської, Рівненської, Чернігівської та м. Києва ознайомились із сучасним  вітчизняним й світовим досвідом модернізації професійної освіти, що ґрунтується на спеціалізованих і міждисциплінарних дослідженнях.

Під час освітньої діяльності було вибудовано спільний словник, який є необхідним для впровадження і підтримки методичної практики, наводились приклади практичного використання, ілюструвались  застосовність матеріалу, знань або досвіду до контексту, надаючи перевагу активному навчанню (індивідуальній рефлексії, груповому діалогу, практиці, обговоренню на рівні групи тощо).

Слухачі взяли участь у роботі Всеукраїнської  науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО)», стали учасниками семінару-практикуму, що відбувся у Директораті професійної освіти МОН України та зустрілись із Генеральним директором директорату кандидатом наук із державного управління Іриною Шумік, одержали консультації науково-педагогічних працівників кафедри професійної та вищої освіти і права, отримали завдання для дистанційного етапу навчання та обрали теми для випускних робіт.