КОНКУРЕНТОЗДАТНИЙ ВИПУСКНИК – МАРКЕР  УСПІШНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

КОНКУРЕНТОЗДАТНИЙ ВИПУСКНИК – МАРКЕР УСПІШНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

16 березня 2017 р. за програмою Восьмої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2017» (м. Київ, 16 – 18.03.2017 р.)  відбулась дискусійна панель з теми: «Інноваційні підходи у формуванні якості підготовки конкурентоздатних фахівців у професійних навчальних закладах».

Модератор закладу, доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва, відкриваючи дискусію, наголосила, що освітня сфера для багатьох розвинутих країн є засобом позитивних змін, так як створює найпотужніший інвестиційний капітал – людський потенціал. У все більшому числі країн реформи освіти виступають необхідною умовою національного розвитку та національної безпеки.

Педагогічний колектив Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею (директор Вячеслав Сиротюк) проводить дослідно-експериментальну роботу в рамках експериментального педагогічного майданчика (науковий керівник – професор Лариса Сергеєва) і презентував учасникам дискусійної панелі результати І етапу експерименту всеукраїнського рівня (доповідач заступник директора з навчально-виробничої роботи ліцею, кандидат педагогічних наук Тетяна Стойчик, докторант ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України).

У дискусії взяли участь: Катерина Мірошниченко, заступник директора Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України; Нелля Ничкало академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; Ольга Щербак, директор Київського професійно-педагогічного коледжу ім. Антона Макаренка, доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України; Марія Братко, директор Університетського коледжу Київського університету ім. Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Тетяна Зайда, методист ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки», Київська область; Олександр Терентьєв, заступник директора з методичної роботи навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, кандидат наук з державного управління, м. Дніпро; Олена Чхайло. директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області; Дмитро Непомнящий, викладач вищої категорії Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею; Катерина Афанасьєва,викладач вищої категорії Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею.

На дискусійній панелі були присутні слухачі курсів підвищення кваліфікації УМО - керівні кадри професійної освіти; директор ЦІППО Університету, доктор педагогічних наук, професор Тамара Сорочан, доценти Юрій Красильник, Алевтина Молчанова, Ольга Пащенко, старші викладачі Вікторія Купрієвич, Вікторія Наумова та інші.

Учасники дискусії відзначили позитивний досвід діяльності професійного ліцею, визначили результативність організації дослідно-експериментальної роботи в професійно-технічних навчальних закладах.