КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МЕТОДИСТІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МЕТОДИСТІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

З 22 січня 2018 року на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» розпочалось навчання методистів позашкільних навчальних закладів у кількості 22 осіб – представників Вінницької, Полтавської, Житомирської, Тернопільської, Чернівецької, Закарпатської областей і м. Києва. Куратор-т’ютор – кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Я. Л. Швень.

Дана категорія слухачів є унікальною, адже є представниками позашкільної освіти, яка займає вагоме місце в системі безперервної освіти і є її невід’ємною й унікальною ланкою, головна мета якої – створення  умов для розвитку творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, задоволення їхніх інтересів у професійному визначенні.  Тому при створенні робочої навчальної програми для методистів позашкільних навчальних закладів ураховувались їхні професійні потреби.  Зокрема, на І етапі освітній процес курсів підвищення кваліфікації було спрямовано на ознайомлення із сучасним змістом правового забезпечення освітніх змін в Україні (доц. О. М. Волощенко-Віслобокова, доц. Е. О. Тітко), відпрацювання навичок роботи у віртуальному освітньому середовищі курсів підвищення кваліфікації на дистанційному етапі навчання (ст. викл. О. О. Самойленко), удосконалення знань щодо розвитку мотивації професійного вдосконалення педагогічних працівників позашкільної установи (доц. І. В. Євтушенко), опанування технології створення навчальних програм для позашкільної освіти (доц Я. Л. Швень спільно з представником Інституту модернізації змісту освіти Л. А. Дейдиш), ознайомлення з основними поняттями та принципами педагогічного маркетингу та його впровадження в професійну діяльність методистів закладів позашкільної освіти (ст. викл. М. Ш. Фарухшина) тощо.

Також відбулась апробація нового заняття для методистів позашкільних навчальних закладів "Когнітивний стиль професійної діяльності педагога ПНЗ" (доц. Я. Л. Швень).  Значну частину заняття було присвячна практикуму із розвитку когнітивної гнучкості, як базової навички фахівця, адже, щоб навчитись створювати умови для становлення гуртківців як особистостей, розвивати їхні здібності, таланти, консультувати педагогів, батьків з цих питань,  методисту неодмінно потрібно виробити власний стиль професійної діяльності у якості активного суб'єкта в освітньому позашкільному просторі через призму функціонування детермінант власного розвитку, діяльності і поведінки, уміти адаптуватись до умов інноваційного освітнього середовища і вміти створити середовище освітніх креативних практик у закладі позашкільної освіти.