Ліцензування нової спеціальності «Право»

Ліцензування нової спеціальності «Право»

Ліцензійною комісією Міністерства освіти і науки України (наказ від 21.07.2017 №160-л) прийнято рішення надати ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ліцензію на освітню діяльність на другому «магістерському» рівні за спеціальністю 081 «Право»  галузі знань 08 «Право». Випусковою кафедрою, відповідальною за  підготовку здобувачів вищої освіти, є кафедра університетської освіти і права (завідувач Дей Марина Олександрівна).