МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР «РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТИ»

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР «РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТИ»

18 листопада відбувся Методологічний семінар НАПН України «Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти».

Науково-педагогічні працівники, науковці ДЗВО «Університет менеджменту освіти» долучилися до роботи методологічного семінару «Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти», що проводився в рамках загальних зборів Національної академії педагогічних наук України.

Мета семінару - визначення наукових основ і практичних способів розв’язання проблем виявлення, діагностики, розвитку, підтримки та супроводу обдарованої особистості в освітньому середовищі та соціумі; обмін досвідом практичної роботи з обдарованими дітьми та молоддю.

Організатор - Інститут обдарованої дитини НАПН України.

Із мотиваційною промовою до учасників семінару звернувся Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, який акцентував увагу на важливості проблеми формування обдарованої особистості у контексті модернізації вітчизняної системи освіти.

Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, президент Національного центру «Мала академія наук України» наголосив на пріоритетних напрямах розвитку обдарованої учнівської молоді.

Чижевський Борис Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій окреслив загальнодержавні пріоритети розвитку обдарованої особистості.

Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України та Тадеєв Петро Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України, ознайомили учасників семінару з теоретико-методологічними та прикладними засадами розвитку обдарованої особистості, основними напрямами діяльності Інституту обдарованої дитини, сучасними тенденціями розвитку освіти обдарованих учнів у зарубіжних країнах.

Цікавий практичний досвід становлення обдарованої особистості презентували Рудик Євгенія Анастасія, студентка 2-го курсу механіко-математичного факультету Національного університету імені Тараса Шевченка, та Лопушанський Дмитро, студент 3-го курсу Католицького Університету (м. Львів) – переможці Міжнародної конференції юних дослідників ICYS–2019 (м. Куала-Лумпур, Малайзія).

Методологічний семінар «Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти» об’єднав саме в цей день понад 370 науковців і освітян з усієї України у віртуальному просторі Національної академії педагогічних наук України, викликав жваві дискусії та цікаві обговорення актуальних проблем в контексті означеної теми.

Методологічний семінар продовжив свою роботу відповідно до програми 19 та 20 листопада.2021 року.