МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

01.10.2015 року відбулася лекція д-ра філософ. н., проф., академіка НАН України, дійсного члена НАПН України, іноземного члена Російської академії освіти, міністра освіти і науки України (2000-2005 рр.), президента Товариства «Знання» України, заступника Голови Комітету державних премій в галузі науки і техніки В.Г. Кременя на тему: «Модернізація освіти України в контексті сучасних викликів».

На лекції були присутні: М.О. Кириченко – проректор з навчально-виховної роботи ДВНЗ «УМО», к. пед. н., доц.; М.Ф. Степко – директор ЦІППО, член-кореспондент НАПН України, канд. фіз.-мат. н., проф., заслужений працівник освіти України; викладачі ЦІППО; слухачі курсів підвищення кваліфікації.

На початку заняття акад. В.Г.Кремень привітав усіх присутніх в залі з Днем працівника освіти, побажав освітянам творчого натхнення на педагогічній ниві, знахідок і нових відкриттів.

Під час лекції акад. В.Г. Кремень виокремив проблемні питання в освіті, що негативно впливають на розвиток України:

  • формальне оволодіння учнями системою знань;
  • абсолютизація знаннєвого середовища, що впливає на підготовку формально освіченої людини;
  • навчальний процес у школі спрямований на оволодіння знаннями як такими, а не в діяльнісному застосуванні;
  • школа недостатньо вчить дітей навчатися протягом усього життя, не формує розвинуте почуття свободи.

Відповідно до сучасних викликів акад. В.Г. Кремень зосередив увагу на змінах, які мають обов’язково відбутися в освіті. Передусім – це формування нового типу людини – інноваційної, мережевої, діяльнісної, глобалістської, яка здатна до інноваційної діяльності, активна в освітньому середовищі, може продукувати зміни. Саме інноваційний тип прогресу передбачає зміну ідей, знань, технологій, підходів, принципів тощо. Крім того, в навчальному процесі повинні використовуватися інформаційно-комунікаційні технології, оскільки вони є шляхом до набуття функціональної грамотності, дають можливість засвоїти знання світу, відкривають дистанційну освіту тощо.

Акад. В.Г. Кремень обґрунтував зміни, що мають відбутися в системі освітніх цінностей, зокрема дитиноцентризм (або студентоцентризм), що передбачає наближення освіти до здібностей, нахилів, можливостей конкретного учня; прогностичний характер освіти, яка має навчати з випередженням; використання в навчанні компетентнісного підходу; надання автономії навчальним закладам та ін.

Після лекційного заняття між учасниками відбулося жваве обговорення актуальних проблем освіти, зокрема позитиви й недоліки переходу школи на 12-річну систему навчання, взаємозв’язок між школою і вищими навчальними закладами, упровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень тощо.