НА БАЗІ УМО ВІДБУВСЯ ЕКСПЕРТНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ «АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ ВІЙНИ» ЗА УЧАСТЮ МІНІСТРА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НА БАЗІ УМО ВІДБУВСЯ ЕКСПЕРТНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ «АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ ВІЙНИ» ЗА УЧАСТЮ МІНІСТРА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

04 жовтня 2022 року на базі УМО відбувся експертний  круглий стіл «Актуальність наукового обґрунтування управлінських рішень в умовах війни».

Співорганізаторами заходу виступили ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Навчально-науковий інститут менеджменту та психології, кафедра публічного управління і проектного менеджменту), Національний університет «Львівська політехніка» та Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права.

У круглому столі взяли участь 70 осіб, більшість із яких є докторами і кандидатами наук, докторами філософії, а також практиками, переважно в галузі публічного управління та адміністрування. Також у заході взяли участь здобувачі ступеня магістра і доктора філософії, які навчаються в Університеті менеджменту освіти.

Головні доповідачіОлег Немчінов, Міністр Кабінету Міністрів України, кандидат наук з державного управління, учасник АТО та Петро Петровський, завідувач кафедри публічного управління та публічної служби Інституту державного управління Національного університету «Львівська політехніка», доктор наук з державного управління, професор. Так, важливі чинники наукового обґрунтування управлінських рішень в умовах війни було обговорено у двох контекстах – науковому  і практичному.

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов звернув увагу присутніх, що після 24 лютого 2022 року, попри наявний восьмирічний досвід боротьби із російським загарбником, виникла гостра потреба в нових підходах до організації функціонування системи публічного управління, адже відбулося широкомасштабне російське вторгнення на територію України. Позитивним виявився досвід роботи державного апарату в умовах COVID-19, оскільки багато адміністративних процесів було переведено в дистанційний режим. Також дуже ефективним виявилося функціонування застосунку «Дія». Водночас у цей період загострилися фінансові і кадрові проблеми, не вистачало експертного забезпечення управлінських рішень задля належного прогнозування, досвіду роботи в умовах невизначеності і підвищеного ризику. На сьогодні вже такий досвід набувається, відбувається перегляд функцій органів державної влади відповідно до вимог, які висуваються до України як кандидата в члени ЄС. Це змінить й умови для формування державно-управлінських рішень.

Олег Немчінов відповів на всі запитання, які задали учасники круглого столу та відзначив активну участь науковців у діяльності робочих груп Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

За словами професора Петра Петровського, сьогодні «під вогнем ворожих атак знаходяться також мислення й свідомість українських громадян, потужними засобами реалізуються прагнення якщо не втягнути їх в орбіту «русского міра», то посіяти сумніви, невпевненість, страх і паніку, викликати негативний соціально-психологічний стан, роззброїти героїчний дух українців. У таких умовах посилюються вимоги до прийняття публічно-управлінських рішень. Відповідно до трьох рівнів публічно-управлінського знання (емпіричне, теоретичне та метатеоретичне), науково обґрунтоване рішення має відповідати трьом взаємодоповнюючим характеристикам – істинність, розумність та значущість (Ю. Габермас). Іншими словами, це: адекватне відтворення сучасної дійсності в її сутнісних властивостях (істинність); цілісність (системність), урахування потенціалу, ресурсів (розумність); передбачення соціальних і гуманітарних наслідків (значущість) тощо. Ці та інші вимоги до управлінських рішень в сучасних умовах зумовлюють нагальну потребу у відповідній науково-методологічній підготовці управлінців, а отже до закладів освіти, в яких вона здійснюється.

Відповідаючи на запитання учасників експертного круглого столу, Петро ПЕТРОВСЬКИЙ зауважив про важливість доказової бази та належної аргументації у процесі вироблення управлінських рішень.

Особливістю круглого столу стало те, що кожен із присутніх мав змогу задати питання та виступити. Загалом було обговорено низку важливих питань в контексті управлінських рішень, у тому числі щодо місцевого і регіонального розвитку, ревіталізації території, підготовки публічно-управлінських кадрів, залучення населення до вироблення управлінських рішень, урахування християнських цінностей у цей непростий для України.

Модератор заходу Ія Дегтярьова – професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП УМО доктор наук з державного управління, професор, гарант освітньо-професійної та освітньо-наукової програм за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», дякуючи усім учасникам заходу, звернула увагу на відповідальності кожного науково-педагогічного і наукового працівника за власні дії для досягнення Перемоги, а також необхідності об’єднання науковців і практиків для вирішення конкретних питань сучасного публічного управління.