На кафедрі психології та особистісного розвитку розпочала роботу експертна комісія

На кафедрі психології та особистісного розвитку розпочала роботу експертна комісія

22 червня 2017 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної експертизи» від 12.06.2017 № 1145-А на кафедрі психології та особистісного розвитку, з метою проведення первинної експертизи підготовки бакалаврів з напрямку підготовки  6.030102 «Психологія» у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», розпочала свою роботу експертна комісія у складі:

     Паламарчук Ольги Миколаївни, завідувача кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктора психологічних наук, доцента, голови комісії;

     Портницької Наталії Федорівни – доцента кафедри практичної психології та психотерапії Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидата психологічних наук, доцента.

Робота експертів розпочалася із зустрічі з директором  Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Алейніковою Оленою Володимирівною  та заступником директора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олійником  Володимиром  Вікторовичем.

Під час проведення експертизи комісія ознайомилась із установчою документацією ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», нормативно-правовим, науково-методичним забезпеченням та робочими матеріалами діяльності бакалаврата.