НАУКОВЦІВ ДЗВО «УМО» НАГОРОДЖЕНО ДИПЛОМАМИ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2021»

НАУКОВЦІВ ДЗВО «УМО» НАГОРОДЖЕНО ДИПЛОМАМИ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2021»

Науково-педагогічні працівники Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України – активні учасники Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2021» що відбувалася віртуально з 9 по 10 квітня 2021 року в місті Києві (http://osvitaexpo.com.ua/)

Національною академією педагогічних наук України, Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України Дипломами за активну участь у заходах виставки і упровадження педагогічних інновацій в освітній процес нагороджені науковці Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

За організацію і проведення науково-методологічногосемінару «Тенденції тапроблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття» нагороди отримали:

Рожнова Тетяна Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології;

Сіданіч Ірина Леонідівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти;

Гладуш Віктор Антонович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти;

Тимошко Ганна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти;

Махиня Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти;

Приходькіна Наталія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти;

Дубровський Сергій Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти;

Грищук Дмитро Геннадійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти;

Висоцька Алла Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти.

Актуальні питання, винесені нанауково-методологічний семінар «Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття», дали змогу цільовій аудиторії (педагогам, керівникам закладів освіти, науковцям, здобувачам вищої освіти) ознайомитися з особливостями управління закладом професійно-технічної освіти на засадах інноваційних технологій; сучасними тенденціями і проблемами управління духовно-моральними процесами у вищій школі; розвитком організаційної культури керівника нової української школи в умовах трансформації освіти; ретроспективою підготовки педагогічних кадрів в Україні для формування освітніх послуг в умовах спеціальної освіти; управління закладом освіти в епоху крауд-технологій; управління розвитком медіаграмотності та критичного мислення учнів у процесі медіаосвіти в закладах загальної середньої освіти; підготовкою науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для спеціальної освіти; розвитком управлінської компетентності керівництва закладу освіти щодо реалізації заходів у сфері запобігання та протидії насильству; сучасними  викликами щодо підготовки фахівців для системи спеціальної освіти.

За проведення на високому науковому рівні майстер-класу«Управління проєктами від SMART доPMP: інструменти для життя та кар’єри»:

Карташов Євген Григорович – доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту;

Алейнікова Олена Володимирівна – доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління і проєктного менеджменту;

Букорос Тетяна Олександрівна – кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління і проєктного менеджменту;

Ковтун Оксана Анатоліївна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління і проєктного менеджменту;

Бережна Галина Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління і проєктного менеджменту.

Учасниками майстер-класу «Управління проєктами від SMART до PMP: інструменти для життя та кар’єри»,метою якого було формування у майбутніх і сучасних фахівців професійної компетентності, належних практичних умінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації проєктів для досягнення ефективного функціювання, розвитку освітньої організації та кар’єрного росту особистості, висвітлено особливості широкого спектру проєктних технологій як інструментів побудови кар’єри й життя, зокрема: базисні детермінанти кар’єрного процесу; управління проєктами як специфічна галузь менеджменту; перспективи розроблення проєктних технологій професійної підготовки; провідні методики у сфері управління проєктами, сутність ключових інструментів проєктування; питання планування, контролю, організації, мотивації й координації у проєкті та ін.

Дипломом за участь у Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2021» нагороджено відділ наукової роботи Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти».

Іменними Дипломи за активну участь у заходах виставки і упровадження педагогічних інновацій в освітній процес нагороджено також і працівників науково-педагогічного колективу відділу наукової роботи:

Отамась Інну Григорівну – кандидата історичних наук, завідувача відділу;

Острянську Олену Анатоліївну – кандидата педагогічних наук, доцента;

Розмарицю Валентину Терентіївну – методиста вищої категорії;

Зубець Валентину Олексіївну – методиста вищої категорії;

Бородай Світлану Миколаївну – методиста вищої категорії.

Заходи, проведені науковцями ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України на Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2021», дали змогу презентувати кращі освітні практики, оприлюднити й розповсюдити передовий досвід; сприяли створенню сприятливих умов для партнерської колаборації, налагодженню довгострокових результативних ділових відносин суб’єктів системи освіти з представниками сфери науки, бізнесу й виробництва задля обміну й упровадження (оприлюднення, розповсюдження, використання) наукових, науково-технічних (прикладних), освітніх результатів, цінностей і досягнень.

Висловлюємо щирі вітання колегам із нагоди отримання важливих нагород – Дипломів учасників Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2021», які переконливо свідчать про високий професіоналізм і підтверджують вагомі досягнення професорсько-викладацького колективу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у розвитку національної освіти та науково-педагогічній діяльності Адже успішна іміджева презентація діяльності закладу вищої освіти на Міжнародних освітніх виставках залежить від злагодженої індивідуальної і колективної (командної) роботи науково-педагогічних працівників на етапах підготовки, безпосередньої участі та аналізу результатів виставки.

Бажаємо Вам, шановні колеги,  подальших успіхів, невичерпної творчої й життєвої енергії, міцного здоров’я і особистого щастя!