НАУКОВИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

НАУКОВИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

З 29 травня по 2 червня 2017 р. у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбувся І етап курсів підвищення кваліфікації для слухачів категорії «Заступники директорів, новопризначені заступники директорів  з навчальної та навчально-методичної роботи ПТНЗ»  (куратор-тьютор – старший викладач Вікторія Купрієвич). 

Представники Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Полтавської, Івано-Франківської, Луганської та Сумської областей відвідали Київське вище професійне училище водного транспорту Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (директор Валерій Гаврилюк) за програмою виїзних занять, що передбачало проведення семінару «Модернізація системи методичної роботи ПТНЗ в умовах реформування освіти».

Профтехосвітянам презентовано науково-методичний комплекс сучасних навчальних посібників щодо удосконалення фахових компетентностей, розроблений під керівництвом та за безпосереднього авторства доктора педагогічних наук, професора Лариси Сергеєвої. Зроблено огляд матеріальної та навчальної бази училища.

Більшість слухачів проходили курси підвищення кваліфікації у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України у 2012 р.

Програму  І етапу 2017 року курсів підвищення кваліфікації слухачі відзначили як інноваційну, значно модернізовану та із збільшенням рівня навчально-методичного наповнення та супроводу, оцінивши високий професіоналізм науково-педагогічних працівників кафедри та Університету.