НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПЕРЕХІД НА НАСТУПНИЙ РІВЕНЬ

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПЕРЕХІД НА НАСТУПНИЙ РІВЕНЬ

Національна академія педагогічних наук України здійснює науково-методичний супровід реформування шкільної освіти, зокрема, переходу Нової української школи на наступний етап - запровадження Державних стандартів 5-9 класів. Науковий керівник проєкту Олег Топузов, віце-президент, академік (дійсний член) НАПНУ, доктор педагогічних наук, професор.

19.05.2021 р. директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Тамара Сорочан провела, як спікер, ІV модуль онлайн-курсу «Нова українська школа: перехід на наступний рівень». Тема виступу «Професійний розвиток вчителів на робочому місці: компетентнісний підхід».

У Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України розроблено програми для підготовки керівників шкіл, шкільних психологів, працівників регіональних закладів післядипломної освіти до нового етапу шкільної реформи. Заплановано навчання двох груп відповідних категорій.