НОВІ МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ ДІЙ ЗАЦІКАВЛЕНИХ  СТОРІН У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

НОВІ МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ ДІЙ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

2 листопада 2017 р. у читальній залі наукової бібліотеки університету відбулася зустріч слухачів курсів підвищення кваліфікації (за категоріями: директори закладів професійної освіти, куратор  професор Лариса Сергеєва; заступники директорів закладів професійної освіти з навчально-виробничої роботи, тьютор-куратор  доцент Ольга Пащенко) із заступником директора -начальником відділу змісту та організації навчального процесу  Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України Катериною Мірошниченко та начальником відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидатом педагогічних наук Тетяною Пятничук.

Мова йшла про процес передачі ЗПО з державної у комунальну власність,  розроблення та реалізація регіональних програм підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів; організацію діяльності регіональних рад професійної освіти; здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів, аналіз та контроль їх фінансово-господарської діяльності; проведення моніторингових досліджень потреб регіонального ринку праці, формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів; призначення на посаду директорів закладів за результатами конкурсів шляхом укладення строкового трудового договору (контракту), крім навчальних центрів при кримінально-виконавчих установах закритого типу, професійно-технічних училищ при виховних колоніях та професійних училищ соціальної реабілітації.

Відбулася робоча зустріч ректора Університету академіка В.В. Олійника із К. Б. Мірошниченко та Т. В. Пятничук.  У  зустрічі  взяла участь  доктор  педагогічних  наук,  професор  Л.М. Сергеєва.