НОВИНИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

НОВИНИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

23.12.2021 р. під головуванням доктора педагогічних наук, професора Зої Рябової відбулось засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України щодо захисту дисертаційної роботи Тетяни Волотовської з теми: «Розвиток управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти» (офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка Ірина Андрощук і кандидат педагогічних наук, директор спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківського району м. Києва СвітланаКудляк) та Олени Припотень з теми: «Організаційно-педагогічні умови управління міжнародною проєктною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі» (офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Полтавського національного педагогічного  університету імені В. Г. Короленка Марина Гриньова ікандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри психології та педагогіки Національної академія Національної гвардії  України Світлана Ізбаш),поданих на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ганна Тимошко).

Спеціалізована вчена рада одноголосно прийняла рішення, що дисертаційні дослідження є самостійними науковими працями, які за своїм змістом, рівнем новизни і практичним значенням одержаних результатів відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами), що дає підстави для присудження здобувачам Т.П. Волотовській і О.В. Припотень наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

Вітаємо молодих дослідників!