ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

З 16 по 20 травня 2022 року в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 198 педагогічних працівників закладів професійної освіти (Дніпропетровська, Миколаївська, Сумська області, м. Київ), 6 навчальних груп. Освітній процес у БІНПОорганізованоу хмарному сервісі Microsoft Teams платформи Office 365 та на LMS «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org) відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

Навчання на курсах підвищення кваліфікації проходило за змішаною формою навчання із використанням дистанційних технологій на LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org), хмарному сервісі Microsoft Teams платформи Office 365. Одним із пріоритетних напрямів діяльності БІНПО є забезпечення якості підвищення кваліфікації фахівців та досягнення конкурентних переваг на ринку освітніх послуг, синергія науки, бізнесу та виробництва, що зумовило застосування системного підходу до моніторингу та оцінювання задоволеності замовників освітніх послуг та ключових стейкголдерів.

На хмарному сервісі Microsoft Teams платформи Office 365 для кожної групи слухачів у вкладці «Файли» створено вебресурси, що вміщують:

  • інструктивно-методичні матеріали, які включають інформацію по роботі на платформі, оформленню облікових даних слухачів, розподілу тем випускних робіт, контактної інформації тьютора та викладачів груп, розклади занять груп, тематику випускних робіт за напрямами кафедр Інституту, графіків освітнього процесу, етапів проходження курсів тощо;
  • навчальні модулі згідно з навчальним планом (інформація надається викладачами груп згідно з розкладами, містить матеріали для самостійного опрацювання слухачами, питання для самоконтролю, анкети для слухачів груп, додаткові матеріали за тематикою тощо);
  • елементи зворотного зв’язку (тематичні форуми, чати тощо).

На організаційно-настановчому етапі курсів підвищення кваліфікації розпочали навчання 35 слухачі (1 навчальна група) за категорією: «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» із 9 закладів професійної (професійно-технічної) освіти з Дніпропетровської області.

Завершили підсумково-рефлексійний етап на курсах підвищення кваліфікації 163 слухачі (5 навчальних груп) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (61 особа), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (102 особи) із 42 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської, Сумської областей та міста Києва.

У форматі онлайн відбувся захист випускних робіт. Членами комісії із захисту випускних робіт стали 5 професорів: Мандрагеля В.А., Самойленко О.М., Грозний І.С., Максимов М.В., Горошкова Л.А.,  7 доцентів: Івашев Є.В., Рудич О.О., Єрмоленко А.Б., Торба Н.Г., Фархшатова О.В., Лукіянчук А.М., Кулішов В.С., 2 старших викладачі: Шевчук С.С., Харагірло В.Є., 1 викладач: Удовик С.І.

Бажаємо нашим замовникам освітніх послуг плідного цікавого та корисного навчання Запрошуємо до участі в заходах міжкурсового періоду.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!