ОСВІТА ДОРОСЛИХ  ДЛЯ СУЧАСНОГО ЖИТТЯ: ПРОФЕСІЙНО, АТРАКЦІЙНО, КРЕАТИВНО

ОСВІТА ДОРОСЛИХ ДЛЯ СУЧАСНОГО ЖИТТЯ: ПРОФЕСІЙНО, АТРАКЦІЙНО, КРЕАТИВНО

31 січня 2018 року відбулось засідання кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО під гаслом «Освіта дорослих для сучасного життя: професійно, атракційно, креативно».

На порядку денному засідання кафедри розглянуто питання затвердження плану роботи кафедри, індивідуальних планів, робочих навчальних програм тем, спецкурсів (зав. кафедри В.В. Сидоренко).

Презентовано аналіз експертизи навчально-методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації (доц. М.І. Скрипник, доц. Л.Т. Ніколенко., доц. В.В. Левченко). Зокрема експертною групою під модеруванням доц. М.І.Скрипник проаналізовано актуальність тем, спецкурсів науково-педагогічних працівників кафедри для категорій слухачів, закріплених за кафедрою, їх відповідність запитам і потребам замовників освітніх послуг та ключових стейкхолдерів; за допомогою анкетування з’ясовано стан, проблеми та перспективи розроблення викладачами кафедри навчально-методичного забезпечення освітнього процесу курсів ПК, визначено стратегії подальшої роботи на 2018 рік.

Деталізовано організаційні моменти щодо підготовки до круглого столу з онлайн-трансляцією "Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників", який відбудеться 22лютого 2018 року. Тільки за 2 дні маємо 1400 перепостів заходу від різних навчальних закладів, педагогів, тренерів, координаторів, батьків. Така інформаційна зацікавленість підтверджує актуальність і значущість обраної тематики заходу для розбудови Нової української школи теми заходу.

Рекомендовано до друку такі навчально-методичні видання:

Скрипник М. І. Освітнє портфоліо слухача: самоорганізація на дистанційному етапі підвищення кваліфікації: Навчально-методичний посібник для слухачів (категорія: викладачі коледжів, технікумів (на базах Державний заклад «Київський коледж зв’язку» та коледжу морського і річкового флоту КДАВТ)  ⁄ Марина Іванівна Скрипник; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К.: На електронному носієві, 2018. – 78 с.

Скрипник М. І. Освітнє портфоліо слухача: самоорганізація на дистанційному етапі підвищення кваліфікації: Навчально-методичний посібник для слухачів авторських курсів «Практична андрагогіка» (на базі  Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти)  ⁄Марина Іванівна Скрипник; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К.: На електронному носієві, 2018. – 144 с.

У перспективі – амбіційні та інноваційні плани діяльності кафедри в системі освіті дорослих. Адже головна місія кафедри –  професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих на засадах професіоналізму, інноваційності, мережевої взаємодії, науково-методичний супровід професійного розвитку педагога в суспільстві, яке навчається впродовж життя.

Деталі окремих питань будуть висвітлені окремими постами на сторінці кафедри філософії і освіти дорослих у соціальній мережі Facebook. https://www.facebook.com/groups/1642932192638668/