ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У БІНПО В УМОВАХ  КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ (АБО ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО, ЛЮДИНОЦЕНТРОВАНО,  КОМПЕТЕНТНО)

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У БІНПО В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ (АБО ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО, ЛЮДИНОЦЕНТРОВАНО, КОМПЕТЕНТНО)

21 квітня 2020 року спливає 40 днів професійної діяльності науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в умовах карантинних заходів.

Первинне слово «карантин» означає «час, що триває сорок днів» (італ. quarantena, від італ. quaranta giorni;— сорок днів). 

Які виклики (професійні, цифрові, особистісні) постали перед науково-педагогічними працівниками БІНПО? Що змінилось в їхній професійній діяльності, зокрема в організації освітнього процесу, фідбеці з нашими замовниками освітніх послуг?

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освітивідповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-технічної)  освіти України на 2020 рік виконано в повному обсязі план по зарахуванню слухачів (зараховано 2000 особи).

У період із 12.03 по 18.04.2020 року кількість слухачів, які проходять курси підвищення кваліфікації при БІНПО, складає 933 особи, кількість груп – 32. Підвищення кваліфікації відбувається за заочною, очно-дистанційною, дистанційною формами навчання.

Із них:

  • старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 33 особи,
  • майстри виробничого навчання – 366 осіб,
  • викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 289 осіб.

За програмою підвищення кваліфікації для педагогів фахової передвищої освіти «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (30 год.) підвищили кваліфікацію 245 осіб (усього 7 груп). Навчання проходить за такими модулями програми підвищення кваліфікації: Модуль 2. Методика викладання фахових дисциплін, Модуль 3. Цифрові технології в освіті. Освітній матеріал спрямовано на розвиток методичної, методологічної (праксеометодологічна і гносеометодологічна), цифрової, інноваційно-дослідницької, андрагогічної тощо компетентностей.

Освітній процес організовано в режимі онлайн із використанням технологій дистанційного навчання, інтернет-ресурсів на освітній платформі БІНПО «Профосвіта «PORTA-PROF-STUDIA»  (режим доступу: profosvita.org).

Серед форм роботи: Інтернет-лекції, вебінари, консультаційні пункти, семінарські заняття, спецкурси, чати, форуми, диференційовані заліки, різні види тестування, рефлексійні анкети тощо.

Організація освітнього процесу в умовах карантинних заходів (12.03.2020 по 17.04.2020 зарахування, держбюджет)

№ з/п

Категорії слухачів

Кількість слухачів

Кількість груп

Форма навчання

1

2

3

4

5

1

Старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти

33

1

Заочна

2

Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти

283

10

Заочна

83

3

Очно-дистанційна

3

Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти

180

7

Заочна

109

4

Очно-дистанційна

Разом:

688

25

 

Організація освітнього процесу в умовах карантинних заходів (12.03.2020 по 17.04.2020, госпрозрахунок)

№ з/п

Категорії слухачів

Кількість слухачів

Кількість груп

Форма навчання

1

2

3

4

5

1

Педагогічні працівники фахової передвищої освіти

245

7

Дистанційна