ПЕДАГОГАМ ЛЬВІВСЬКИХ КОЛЕДЖІВ – ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕДАГОГАМ ЛЬВІВСЬКИХ КОЛЕДЖІВ – ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

З 19 червня по 1липня 2017 року успішно завершили навчання на виїзних курсах підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти (директор професор Т. М. Сорочан) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  три групи слухачів категорії «Викладачі коледжів, технікумів», які проводилися на базі Технологічного коледжу ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» (м. Львів). Свідоцтво про підвищення кваліфікації отримали 88 осіб – це представники 15 львівських коледжів.  

Проведене навчання свідчить про високий рівень професіоналізму та самовідданість науково-педагогічного персоналу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти справі освіти дорослих. Ефективне поєднання різних форм занять  (лекційних, нетрадиційних, інтерактивних з використанням інформаційно-комунікаційних технологій) сприяє максимальній активності та вмотивованості слухачів у власному професійному зростанні.

Рада директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Львівської області (голова Р. М. Дадак), слухачі курсів висловили персональну подяку професорсько-викладацькому складу кафедри державної служби та менеджменту освіти, зокрема: доктору педагогічних наук, професору Л. М. Сергеєвій, кандидатам наук, доцентам Ю. С. Красильнику, Л. М. Оліфірі, О. В. Пащенко, магістру з управління навчальним закладом, старшому викладачу В. О. Купрієвич за високу якість проведення занять та навчально-методичних матеріалів.

Педагогічним колективам львівських коледжів безоплатно передано науково-методичний комплекс інноваційних навчальних посібників щодо удосконалення фахових компетентностей, створений під керівництвом та за безпосереднього авторства доктора педагогічних наук, професора Л.М. Сергеєвої.