ПЕДАГОГАМ ЛЬВІВСЬКИХ КОЛЕДЖІВ – ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕДАГОГАМ ЛЬВІВСЬКИХ КОЛЕДЖІВ – ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кафедра державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України здійснила перший в цьому навчальному році випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації.

26 січня 2018 року відбувся прилюдний захист випускних робіт 55 слухачів групи (категорія – «Особистісне професійне зростання педагогічних працівників коледжів та технікумів»). Навчання слухачів проходило на базі технологічного коледжу ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України” у місті Львів (куратори-тьютори – кандидат технічних наук, доцент О. В. Пащенко та магістр управління навчальним закладом, старший викладач В. О. Купрієвич).

В освітньому процесі, згідно робочого навчального плану, були задіяні викладачі кафедр Центрального інституту післядипломної освіти: державної служби та менеджменту освіти, психології управління, університетської освіти і права, відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій.

Ефективне поєднання різних форм занять (лекційних, інтерактивних з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, тренінги) сприяє максимальній активності та вмотивованості слухачів у власному професійному зростанні.

Особливий інтерес у слухачів викликали навчальні заняття доктора педагогічних наук, професора Л.М. Сергеєвої та он-лайн заняття доктора педагогічних наук, професора Н. І. Клокар, канд. пед. наук, доцента Л. М. Оліфіри, канд. пед. наук, доцента  Н. В. Любченко.

Педагогічним колективам львівських коледжів безоплатно передано науково-методичний комплекс інноваційних навчальних посібників (більш ніж 200 примірників) щодо удосконалення фахових компетентностей, створений за фасилітацією доктора педагогічних наук, професора Л.М. Сергеєвої.