ПЕРЕДАЧА МИСТЕЦТВА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕДАЧА МИСТЕЦТВА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

29 вересня 2017 р. у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулося засідання наукової школи академіка Віктора Васильовича Олійника, у програмі якого проведено круглий стіл та презентацію тематичного випуску науково-методичного журналу «Післядипломна  освіта  в  Україні».

Системоутворюючим фактором наукової школи є особистість  учителя. Адже наукова школа при видатному вченому ― це інтелектуальна, емоційно-ціннісна, неформальна, відкрита спільність вчених різних статусів, які розробляють під керівництвом вченого, що очолює наукову школу, висунуту ним дослідницьку програму.

Для участі у круглому столі зібралися учні та послідовники  академіка Віктора Васильовича Олійника: доктор педагогічних наук, професор Н. І. Клокар, доктор педагогічних наук, професор З. В. Рябова, доктор педагогічних наук, професор Л. М. Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор Г. М. Тимошко, доктор педагогічних наук, доцент І. І. Драч, доктор філософії, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України М. О. Кириченко,  кандидати педагогічних наук: професор А. М. Зубко,  доценти  О. Л. Ануфрієва, Л. М. Капченко, Л. М. Оліфіра, кандидати педагогічних наук Т. С. Кравчинська, О. О. Самойленко, С. І. Синенко, С. П. Касьян, Т. І. Стойчик; науковці-автори статей до науково-меточного журналу: доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України О. І. Щербак, доктор педагогічних наук, професор Т. М. Сорочан, кандидати економічних наук, доценти, професори кафедри  В. О. Гусєв і В. В. Супрун, кандидат педагогічних наук, доцент Н. В. Любченко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник А. О. Молчанова,  кандидат  технічних  наук,  доцент   О. В. Пащенко, магістр з управління навчальним закладом  В. О. Купрієвич, аспіранти Університету.

В обговоренні теми круглого столу взяли участь:  Клокар Наталія Іванівна, професор кафедри державної служби і менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор; Зубко Анатолій Миколайович, ректор Херсонської академії післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, професор; Рябова Зоя Вікторівна, завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор; Капченко Леонід Миколайович, завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії професійної орієнтації та професійного навчання безробітних Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, кандидат педагогічних наук, доцент;  Драч Ірина Іванівнаперший заступник директора Інституту вищої освіти, доктор педагогічних наук, доцент; Стойчик Тетяна Іванівна, заступник директора Криворізького гірничо-технологічного ліцею, кандидат педагогічних наук, докторант кафедри державної служби і менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Перший проректор - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, професор  Микола  Олексійович  Кириченко поінформував учасників наукової школи про роботу організаційного комітету, про вектор діяльності та план заходів наукової школи академіка В. В. Олійника як системи об'єднання процесу пізнання та процесу передачі знань.

На засіданні круглого столу виступив доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України  Віктор  Васильович  Олійник.