ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ  (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Із 18 по 22 лютого 2019 р. у Центральному інституті післядипломної освіти на курсах підвищення кваліфікації відбувся І етап навчання слухачів категорій «Новопризначені директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (куратор-тьютор: канд. пед. наук В. О. Купрієвич) та
«Методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (куратор-тьютор: канд. пед. наук, доцент А. О. Молчанова).

Освітнє середовище насичене змістовними заняттями, наповненими сучасною інформацією про стан та тенденції розвитку професійної освіти в умовах її модернізації (док. пед. наук, проф. Л. М. Сергеєва,  док. пед. наук, проф. О. М. Отич, канд. пед. наук, доц. А. О. Молчанова, канд. техн. наук, доц. О. В. Пащенко,  канд. пед. наук В. О. Купрієвич). Підвищення кваліфікації відбувалось у відповідності до освітніх запитів зазначених категорій.

Особливу зацікавленість у слухачів викликав семінар-практикум, який відбувся 21 лютого на базі ВПУ № 33 м. Києва (директор – П. С. Наконечний). У рамках цього заняття слухачі ознайомились з досвідом організації навчання учнів з інтегрованих професій, які користуються попитом на ринку праці; удосконаленням роботи викладачів за проектною технологією, що передбачає створення електронних посібників та мобільних додатків. Увагу слухачів привернула практика оцінювання знань і вмінь здобувачів освіти на основі розроблених онлайн-тестів, а також цілеспрямована система екологічного виховання молоді.

Слухачі одержали консультації науково-пепедагогічних працівників кафедри професійної та вищої освіти і права, отримали завдання для дистанційного етапу навчання та обрали теми для випускних робіт, які презентуватимуть на заліковому етапі.