ПЕРЕМОГА СТУДЕНТКИ БІНПО У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ ДИПЛОМНИХ  РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073«МЕНЕДЖМЕНТ»

ПЕРЕМОГА СТУДЕНТКИ БІНПО У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073«МЕНЕДЖМЕНТ»

18 червня 2024 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулося заключне засідання Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю» або «Менеджмент інноваційної діяльності» освітнього ступеня «магістр».

Дипломом І ступеня нагороджено Тетяну Текєджанову, здобувачку освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 Менеджмент (ОП «Адміністративний менеджмент») Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України. На Всеукраїнський конкурс подано дипломну роботу на тему: «Інноваційні підходи до управління ЗП(ПТ)О в сучасних умовах (на прикладі ЗП(ПТ)О «Дунайський центр професійної освіти»)»(«Innovative Approaches to Management of Vocational Education and Training Institutions in Modern Conditions (Case Study of the «Danube Center for Vocational Education»)».

Науковий керівник: Лідія Горошкова, докторка економічних наук, професорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України (Horoshkova Lidiia, D. Sc. in Economics, as. professor Professor of the Department of Pedagogy, Psychology and Management).

У роботі досліджено сутність та особливості інноваційних підходів до управління ЗП(ПТ)О; здійснений аналіз показників діяльності ЗП(ПТ)О «Дунайський центр професійної освіти»; на основі проведеного аналізу запропоновано шляхи та можливості використання інноваційних підходів до управління ЗП(ПТ)О «Дунайський центр професійної освіти» з урахуванням потреб ринку праці Одескої області та Ізміїльського района. Метою роботи є комплексне дослідження особливостей та можливостей застосування інноваційних підходів до управління ЗП(ПТ)О в сучасних умовах.

Щиро вітаємо з перемогою Тетяну Текєджанову та її наукового керівника Лідію Горошкову та бажаємо нових наукових і творчих здобутків!

Сьома перемога наших здобувачів на Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт ще раз підтверджує наше гасло: «БІНПО – це родина професіоналів, що дає старт новим можливостям і професійному розвитку».

Неймовірно пишаємось нашими студентами.