ПЕРЕОФОРМЛЕНІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЗВО «УМО»

ПЕРЕОФОРМЛЕНІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЗВО «УМО»

19 квітня 2021 року ЄДЕБО отримано наказ Міністерства освіти і науки України № 42-л від 12 квітня 2021 року «Про ліцензування освітньої діяльності», а саме:

  1. Державному вищому навчальному закладу «Університет менеджменту освіти» замінити найменування на Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти».
  2. Переоформлено ліцензії ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні вищої освіти із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування

Рівень вищої освіти

Ліцензійний обсяг, осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

335

Другий (магістерський) рівень

545

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий)

70

 

Підстава: п. 9 наказу МОН України від 12.04.2021 р. № 42-л
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2021/april/42-l.pdf  

(додатки до наказу 11.110 та 11.112)
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2021/april/protokol-207compressed-2.pdf