ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ІЗ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ІЗ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

27 травня 2021 року відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України та Управлінням Державної служби якості освіти у Київській області з метою удосконалення освітньої діяльності, що представляє взаємні інтереси, а також створення умов для більш повного використання ключових компетенцій та ресурсів установ в інтересах розвитку освітньої системи України.

Задля розбудови системи забезпечення якості освіти Меморандум передбачає такі напрями співпраці: проведення спільних заходів (проєктів), розробку і втілення освітніх та інформаційних програм і курсів, підготовку освітніх експертів до проведення інституційного аудиту в закладах освіти, участь у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників, консультування, відслідковування громадської думки щодо якості освітньої діяльності тощо.

Меморандум підписано в особі ректора університету Миколи Кириченка та т.в.о. начальника управління Людмили Алексєєнко-Лемовської.  

У ході конструктивного діалогу проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталія Муранова і Людмила Алексєєнко-Лемовська скоординували спільну діяльність, обговорили плани на перспективу, а також необхідні умови як для ефективної роботи установ, так і для досягнення  цілей.