ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ ВІДЗНАЧЕНО НАПН УКРАЇНИ ТА РЕКТОРОМ МИКОЛОЮ КИРИЧЕНКО

ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ ВІДЗНАЧЕНО НАПН УКРАЇНИ ТА РЕКТОРОМ МИКОЛОЮ КИРИЧЕНКО

Відповідно до Постанови Президії НАПН України № 1-2/9-138 від 28.07.2022 року працівників Університету нагороджено відзнаками за вагомий внесок у розбудову системи післядипломної освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та активну участь в акції «Переможні обрії освіти.

Почесною грамотою НАПН України:

БОНДАРЧУК Олену Іванівну - завідувача кафедри психології управління ЦІПО, доктора психологічних наук, професора;

ВОЛИНЕЦЬ Наталію Петрівну - методиста вищої категорії кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО;

ОЛІФІРУ Ларису Миколаївну - заступника директора з навчальної роботи ЦІПО, кандидата педагогічних наук, доцента;

РЯБОВУ Зою Вікторівну - завідувача кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО, доктора педагогічних наук, професора;

ШВЕНЬ Ярославу Леонідівну - доцента кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, кандидата психологічних наук, доцента;

СЕРГЕЄВУ Ларису Миколаївну - завідувача кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО, доктора педагогічних наук, професора.

Грамотою НАПН України

ПІНЧУК Наталію Іванівну - доцента кафедри психології управління ЦІПО, кандидата психологічних наук, доцента;

Подякою НАПН України

ГОРДІЄНКО Наталію Василівну - завідувача навчального відділу ЦІПО, кандидата психологічних наук;

КОНДРАТОВУ Людмилу Григорівну - доцента кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО, кандидата педагогічних наук, доцента;

ПРОСІНУ Ольгу Володимирівну - завідувача кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, кандидата педагогічних наук, доцента.

 

Наказом ректора Університету Миколи Кириченка №36-в від 20.05.2022 року за багаторічну сумлінну працю, плідну наукову та науково-організаційну діяльність, особистий внесок у справу впровадження та розробки інноваційних проєктів у галузі освіти та науки, підготовки аспірантів і докторантів відзначено

Грамотою Університету:

АЛЕЙНІКОВА Дмитра Олександровича - директора Центру мережевих електронних освітніх ресурсів та наукометрії;

АНУФРІЄВУ Оксану Леонідівну - завідувача аспірантури;

АНТОЩУК Світлану Володимирівну - завідувача кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО;

БОНДАРЧУК Олену Іванівну - завідувача кафедри психології управління ЦІПО;

ВАСИЛЬЧЕНКО Яніну Йосипівну - начальника редакційно-видавничого відділу;

ВІНІЧЕНКО Аллу Анатоліївну - ученого секретаря;

ДЕГТЯРЬОВУ Ію Олександрівну - професора кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП;

ІВАНОВУ Валентину Василівну - професора кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП;

КУЧЕРАК Ірину Володимирівну - доцента кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО;

ОТАМАСЬ Інну Григорівну - завідувача відділу наукової роботи;

ПІНЧУК Наталію Іванівну - доцента кафедри психології управління ЦІПО;

РУДИЧ Оксану Олександрівну - доцента кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО;

РЯБОВУ Зою Вікторівну - завідувача кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО;

САВЧЕНКА Вадима Юрійович - директора навчально-методичного центру інформаційно-цифрових систем та технологій;

СКРИПНИК Марину Іванівну - доцента кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО.

Оголошено Подяку Університету:

ОСТРЯНСЬКІЙ Олені Анатоліївні - доценту відділу наукової роботи;

САЖКО Світлані Миколаївні - методисту навчального відділу БІНПО.

Наказом ректора Університету Миколи Кириченка №103-в від 13.07.2022 року за багаторічну сумлінну працю в системі післядипломної освіти, плідну науково-педагогічну діяльність та активну участь в акції «Переможні обрії освіти» з підтримки професійного розвитку педагогів закладів і установ освіти України  нагороджено працівників Університету:

Почесною відзнакою Університету «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти»:

АНТОЩУК Світлану Володимирівну - завідувача кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО;

ОТАМАСЬ Інну Григорівну- завідувача відділу наукової роботи;

Грамотою Університету:

ГУЩИНУ Наталію Іванівну - доцента кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО;

ІЛЛЯХОВУ Марину Володимирівну - доцента кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО;

ЛЮБЧЕНКО Надію Василівну - доцента кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО;

ШАБАЛУ Юлію Анатоліївну - старшого викладача кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО.

Оголошено Подяку Університету:

КАРТАШОВІЙ Любов Андріївні - заступнику директора з дистанційного навчання ЦІПО;

КОЗЕНКУ Роману Володимировичу - доценту кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО;

МАСОЛ Людмилі Михайлівні - професору кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО;

САМОЙЛЕНКУ Олексію Олександровичу- доценту кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО;

СОВКІНІЙ Олені Миколаївні - методисту вищої категорії відділу науково-методичного забезпечення відкритої освіти ЦІПО;

СУПРУНУ В'ячеславу Васильовичу - професору кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО;

ШЕРЕМЕТ Тетяні Іванівні - завідувачу відділу науково-методичного забезпечення відкритої освіти ЦІПО.

Також оголошено подяку Університету партнерам за активну волонтерську участь в акції «Переможні обрії освіти» із підтримки професійного розвитку педагогів закладів і установ освіти України:

АРЕФНІЇ Світлані - доценту кафедри психології Міжрегіональної академії управління персоналом;

БАХМАТ Наталії Валеріївні - заступнику декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

БІЛИК Надії Іванівні - професору кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти імені М.В. Остроградського;

БУДЯГАН Аіді - студентці факультету психології Економіко-гуманітарної академії, м. Варшава;

ВЛАСОВІЙ Валерії Гаврилівні - методисту відділу предметів художньо-естетичного циклу КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»;

ВОЗНЮК Аллі - в.о. завідувача кафедри психології Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;

ГРУБІ Тамарі - доценту кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка;

ЖУКУ Михайлу Васильовичу - доценту кафедри соціально-гуманітарної освіти Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;

КАРАМУШЦІ Людмилі Миколаївні - заступнику директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України;

КУК Томашу - проректору з міжнародної співпраці Вищої Школи Лінгвістичної в Ченстохові;

ЛОЛЕНКО Катерині - здобувачу PhD з психології лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України;

ЛУКІНІЙ Тетяні Олександрівні - головному науковому співробітнику відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України;

НАДРАЗІ Василю Івановичу - професору кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин науково-навчального інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;

ОПАНАСЕНКО Людмилі - начальнику Навчально-наукового центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Сердечно вітаємо шановних колег із заслуженими нагородами !

Бажаємо нових звершень на освітянській та науковій ниві заради миру і перемоги над ворогом !