ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ВІРТУАЛЬНОЇ  КАФЕДРИ  АНДРАГОГІКИ  ЦІППО НА  ФОРУМІ  НЕФОРМАЛЬНОЇ  ОСВІТИ  ДОРОСЛИХ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КАФЕДРИ АНДРАГОГІКИ ЦІППО НА ФОРУМІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

02      листопада 2017 року на Форумі неформальної освіти дорослих було офіційно відкрито Віртуальну кафедру андрагогіки Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Засновником і модератором Віртуальної кафедри андрагогіки є кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Віртуальна кафедра андрагогіки є самостійним, неприбутковим, добровільним віртуально-інтегрованим науковим співтовариством фахівців у галузі освіти дорослих, вітчизняних та іноземних андрагогів, творчих, соціально-активних фахівців міжпредметної й трансдисциплінарної сфери, що створена для:

•        проведення наукової, науково-методичної та координувальної діяльності з розроблення та впровадження нових методик, технологій професійної діяльності андрагога формальної і неформальної освіти;

•        спільної реалізації результатів наукових досліджень;

•        участі та проведення науково-практичних заходів різних рівнів;

•        передачі знань і досвіду та ін.

Предметні профілі Віртуальної кафедри андрагогіки такі: філософія освіти дорослих; історія формальної, неформальної та інформальної післядипломної освіти; інклюзивна освіта дорослих; методологія професійного розвитку андрагогів; науково-методичний супровід професійного розвитку андрагогів; моніторинг результатів професійного розвитку фахівців тощо.  Це освітня платформа, на якій передбачено не тільки обмін інформацією, поширення найкращих андрагогічних практик, але й підвищення кваліфікації андрагогів.

На Форумі було представлено такі рубрики Віртуальної кафедри андрагогіки: «Web-клуб андрагогів: комунікація, розвиток, успіх» (модератор – директор ЦІППО, професор Тамара Сорочан), «Професійний розвиток педагога Нової української школи» (модератори – завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Вікторія Сидоренко, доцент кафедри Ольга Просіна,  старший викладач кафедри Тетяна Кравчинська, аспірант  Юлія Махновець), «Цифровий сторітеллінг в освіті дорослих» (модератор – професор кафедри філософії і освіти дорослих Любов Панченко), «Психологія  андрагогіки» (модератор – доцент кафедри філософії і освіти дорослих Ярослава Швень), «Креативні  практики» (модератор – доцент кафедри філософії і освіти дорослих Марина Ілляхова), «Освітні тренди» (модератор –доцент кафедри філософії і освіти дорослих  Андрій Єрмоленко), «Електронна  бібліотека  андрагога» (модератор – доцент кафедри філософії і освіти дорослих Вікторія Левченко), «Медіаосвітня  студія» (модератор – аспірант Артемій Пономаревський).

Розробником та адміністратором освітньої платформи є Олексій Самойленко, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих.

Передбачено ведення Віртуальної кафедри українською, англійською та німецькою мовами.

Нелля Ничкало, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПНУ, зазначила, що така Віртуальна кафедра андрагогіки є першою в Україні, акцентувала увагу учасників Форуму на інноваційному наповненні та значущості представленої інформації для формальної і неформальної освіти дорослих, для підготовки андрагога в суспільстві, яке навчається.

На презентації Віртуальної кафедри андрагогіки були присутні представники формальної та неформальної освіти: Бетітта Бранд, регіональний директор DVV International в Україні, Білорусі, Молдові; Лариса Лук’янова, голова Правління Української асоціації освіти дорослих, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Тетяна Клуберт, професор, в.о. завідувача кафедри освіти дорослих і позашкільної освіти Католицького університету Айхштетт-Інгольштадт; Аніта Якобсоне, міжнародний експерт з освіти дорослих; Юрій Петрушенко, заступник голови Правління Української асоціації освіти дорослих; Тетяна Гавлітіна, проректор з науково-педагогічної роботи Рівненського ОІППО; Тетяна Іщенко, професор, в.о. директора Науково-методичного центру «Агроосвіта»; Леонід Ільчук, заступник директора Науково-дослідного Інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України з наукової роботи, кандидат політичних наук, доцент; Роман Зуб’як, ректор Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;  Вікторія  Раус, начальник відділу освіти Попільнянської РДА Житомирської області; Світлана Жуковська, завідувач лабораторії інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу Науково-методичного центру «Агроосвіта» та інші.

Урочисте відкриття Віртуальної кафедри андрагогіки  (https://ppo.mk.ua/#;  E-mail: andragog@gmail.com) стало знаковою подією на Форумі,  послугувало  плідним  підґрунтям  для  обміну думками із зазначеної  проблематики.