Про проходження акредитації напрямів підготовки освітнього рівня «бакалавр»

Про проходження акредитації напрямів підготовки освітнього рівня «бакалавр»

Випускова кафедра психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» завершила процедуру проходження акредитації напряму підготовки «Психологія» першого (бакалаврського) рівня.

Акредитаційною комісією України від 3 липня 2017 року, протокол № 126, ухвалено позитивне рішення щодо чергової акредитації напряму підготовки «Психологія» першого (бакалаврського) рівня.

Акредитаційною комісією України від 3 липня 2017 року, протокол № 126, також ухвалено позитивне рішення щодо чергової акредитації напрямів підготовки «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня.