ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ СТУДІЙ «ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ЧАСУ, ВІДПОВІДІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ СТУДІЙ «ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ЧАСУ, ВІДПОВІДІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

19 травня 2022 року Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку менеджера в освіті» за темою «Трансформація загальної середньої освіти: виклики воєнного стану та післявоєнного часу, відповіді та перспективи» об’єднали понад 100 керівників, науково-педагогічних і педагогічних працівників із різних областей України в межах акції «Переможні обрії освіти».

Організатор заходу – кафедра менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та кафедра управління освітою Українського відкритого університету післядипломної освіти, завідувачка кафедри Зоя Рябова.

Партнерами виступили ‑ органи державної влади та місцевого самоврядування, наукові установи НАПН України, заклади вищої, післядипломної педагогічної, загальної середньої, професійно-технічної, дошкільної, позашкільної освіти, ЦПРПП, громадські організації, започаткувавши таку форму професійного зростання фахівців освіти ще у 2020 році.

Така інтеграція зусиль освіти, науки, органів місцевого самоврядування, державної влади, громадських та приватних інституцій створює простір спільного вирішення завдань державної політики у сфері освіти. Робота студій відбувається в межах науково-дослідної теми Центрального інституту післядипломної освіти «Теоретичні і методичні основи трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти».

Учасників зустрічі на науково-практичних студіях привітали ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Микола Кириченко; директор Департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України Юрій Вергун.

Модерували зустрічЗоя Рябова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «УМО»; Надія Любченко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та права.

Про актуальні проблеми та перспективні напрями розвитку загальної середньої освіти учасникам студій доповіли:

Зоя Рябова,доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «УМО» на тему «Забезпечення якості загальної середньої освіти в умовах невизначеності»;

Галина Бевз, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України на тему «Соціально-психологічне забезпечення реформи освіти»;

Лариса Оліфіра, кандидат педагогічних наук, доцент, заступниця директора ЦІПО, доцент кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «УМО» на тему «Український відкритий університет післядипломної освіти як інноваційне середовище професійного розвитку фахівців освіти»;

Надія Любченко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «УМО», доповідь «Кластерний підхід в післядипломній освіті керівних і педагогічних працівників ЗСО»;

Людмила Колосова, директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вознесенської міської ради Миколаївської області, кандидат педагогічних наук на тему «Центр професійного розвитку педагогічних працівників як складова освітнього кластеру»;

Ірина Бойко, заступниця директора ліцею «Інсайт» Вознесенської міської ради Миколаївської області, вчитель-методист, доповідь «Удосконалення професійної компетентності вчителів на основі принципу педагогічного партнерства»;

Оксана Ануфрієва, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка аспірантури та докторантури ДЗВО «УМО» на тему «Аспірантура як науково-освітнє середовище професійного зростання керівних і педагогічних працівників ЗСО».

Так, це була перша зустріч такого формату в умовах дії воєнного стану в Україні. Інтерактивна робота учасників заходу допомогла виявити актуальні теми наступних засідань науково-практичних студій за різними напрямами розвитку закладів освіти країни.

Працюємо й перемагаємо разом!