ПРОВЕДЕНО ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПРОВЕДЕНО ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з 12 по 16 квітня 2021 року проведено «Тиждень безпеки життєдіяльності». Проведення заходу здійснювалося з метою створення безпечних та нешкідливих умов життєдіяльності, виховання та навчання здобувачів вищої освіти, для їх психологічного та фізичного розвитку, зміцнення здоров’я, відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

У рамках тижня 13 квітня на платформі Google Meet відбувся директорат ННІМП, де було висвітлено основні заходи, що планується провести у рамках «Тижня безпеки життєдіяльності» задля поінформування здобувачів вищої освіти щодо важливості питань безпеки життя.

Також заступник директора з навчально-виховної роботи Ірина Жукова провела онлайн нараду з кураторами академічних груп здобувачів освіти, де були запрошені Наталія Шевченко,завідувачка гуртожитком Олег Дейнека, член активу Студентської колегії УМО. На нараді мова йшла про інформування здобувачів вищої освіти щодо роботи психологічної служби «PSY U2». «PSY U2» - дружній просвітницько-навчальний простір, де кожен може отримати безкоштовну індивідуальну психологічну допомогу, познайомитися з різними формами її втілення та цікавими людьми. Також було обговорено питання важливості основ здорового способу життя, дотримання норм безпечної поведінки в суспільстві.

У рамках «Тижня безпеки життєдіяльності» усі куратори академічних груп провели онлайн бесіди зі здобувачами вищої освіти УМО.

Особливо хотілось би відмітити креативну роботу куратора академічної групи ПБ-17-Д2 - Лесі Інжиєвської, яка 14 квітня 2021 року провела роз’яснювально-виховну онлайн бесіду зі здобувачами вищої освіти, що відбулася неформально, творчо, з позицій діяльнісного підходу та орієнтації на задоволення потреб здобувачів вищої освіти. Саме такий підхід надасть змогу забезпечити належні умови для психологічного благополуччя.

Також неординарною була і онлайн зустріч зі здобувачами вищої освіти на тему безпеки життя та здоров’я куратором академічної групи ПБ-19-Д2 - Юлією Кримловою.

Куратор академічної групи МОБ-17-Д2 - Анатолій Михайлов, спілкуючись зі здобувачами вищої освіти, акцентував увагу на законодавчих основах питання безпеки життєдіяльності.

Маємо надія, що проведений «Тиждень безпеки життєдіяльності» сприятиме здоровому способу життя, допоможе здобувачам освіти жити цікаво та безпечно!