РОБОТУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО МАЙДАНЧИКА СХВАЛЕНО

РОБОТУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО МАЙДАНЧИКА СХВАЛЕНО

28 листопада 2017 р. під головуванням академіка-секретаря, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Н. Г. Ничкало відбулося засідання Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, на якому розглянуто питання «Про взаємодію педагогічного колективу Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею та Публічного акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» з підготовки конкурентоздатних фахівців».

У вищеназваному закладі професійної освіти проводиться експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою: «Педагогічні умови формування конкурентоздатності фахівців гірничого профілю в професійних навчальних закладах» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Л. М. Сергеєва, науковий консультант - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Н. Г. Ничкало).

Із співдоповідями виступили: Т. І. Стойчик, заступник директора Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, кандидат педагогічних наук, докторант університету менеджменту освіти НАПН України та директор з персоналу ПАТ «Кривбасзалізрудком» О. І. Макаров.

У роботі засідання взяли участь: заступник директора - начальник відділу змісту та організації навчального процесу  Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України К. Б.  Мірошниченко, в.о. ректора  Університету менеджменту освіти НАПН України, доктор філософії, професор, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України  М. О. Кириченко, начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук Т. В. Пятничук, завідувач аспірантурою та докторантурою Університету менеджменту освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент О. Л. Ануфрієва, директор Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею В. Г. Сиротюк.

Учасниками засідання констатовано актуальність проблеми соціальної взаємодії та відзначено високий рівень соціального партнерства у підготовці конкурентоздатних випускників Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею.

Схвалено досвід та підкреслено, що напрями співпраці й одержані результати мають важливе теоретичне й практичне значення для подальшого розвитку теорії і практики професійної освіти і можуть бути використані для поширення досвіду на заклади професійної освіти регіонів України.

На початку засідання  віце-президентом  НАПН  України  О.М. Топузовим були вручені нагороди Академії.

За значні досягнення в галузі педагогічної науки та особистий внесок у розвиток української професійної  освіти  доктора педагогічних наук, професора Університету менеджменту освіти Ларису Миколаївну Сергеєву нагороджено знаком Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (наказ № 150 від 28 листопада 2017р.), з чим її і привітали учасники засідання.

Колектив  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України приєднується до цих вітань !!!