Розпочалася реалізація масштабного всеукраїнського Проєкту міжрегіональної співпраці  «Нелінійні світорозуміння освіти дорослих»

Розпочалася реалізація масштабного всеукраїнського Проєкту міжрегіональної співпраці «Нелінійні світорозуміння освіти дорослих»

Долучившись до розв’язання актуальних проблем у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників і створення сучасних умов для швидкого розвитку системи неформальної освіти «УВУПО» Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України та запровадження трансформаційних процесів в аспекті розвитку сучасної неформальної освіти ще в минулому році запроваджено Проєкт міжрегіональної співпраці «Нелінійні світорозуміння  освіти  дорослих»  (ПМС) для професійного розвитку педагогічних працівників на основі проєктно-перетворювальної нелінійної парадигми та рефлексивно-позиційного підходу до професійного  зростання.  https://youtu.be/kg_nZnCE0LM

Керівником Проєкту став ректор Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, професор кафедри філософії і освіти дорослих  Микола  Олексійович  Кириченко.  До творення та реалізації такого сучасного проєкту були залучені кращі науково-педагогічні працівники Університету менеджменту освіти, в першу чергу з кафедри філософії і освіти дорослих, та визнані освітяни-практики з регіонів України.

Сьогодні вже загальновизнано, що професійний розвиток педагогічних працівників, як споживачів освітніх послуг, забезпечується відкритими технологіями неформальної та інформальної освіти дорослих. Відкритий інформаційний контент, взаємоузгоджуваність, спільне створення, експериментування, роздуми, обмін та застосування накопичених ідей і знань, досвіду всіх суб’єктів, наявність умов для їхнього вільного входження в освітній простір та отримання сучасної якісної освіти без обмеження гендерних, вікових, національних, територіальних відмінностей – саме ці цінності закладено в основу функціонування Проєкту міжрегіональної співпраці «Нелінійні світорозуміння  освіти  дорослих» як осучаснення неформальної та інформальної  освіти  дорослих та пошуки гідних відповідей на виклики нового інформаційного  суспільства  та  глобалізованого  світу.

У рамках реалізації  моделювального етапу Проєкту міжрегіональної співпраці науковці та практики Університету менеджменту освіти спільно з Громадською спілкою «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти» та ГО «Центр освітніх ініціатив «Толока»  розробили програму професійного зростання та підвищення кваліфікації «Цифрові технології в організації дистанційного та змішаного навчання в умовах закладів фахової передвищої освіти» для керівників та педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти.  Мета програми підвищення кваліфікації - розвинути цифрову компетентність педагогічних працівників з питань ефективного використання цифрових технологій для якісної організації дистанційного та змішаного навчання в умовах закладів фахової передвищої  освіти.

Із 5 по 9 квітня 2021 року спільно з Радою директорів закладів фахової передвищої освіти Львівської області у рамках реалізації Проєкту було проведено навчання 437 керівників та педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти Львівської області .

Навчальні заняття за програмою курсу проходили за дистанційною формою навчання засобами опанування лекційного матеріалу (асинхронний режим), практичних завдань в режимі синхронного та асинхронного навчання. Дистанційний етап відбувався на платформі Zoom та в Google класі.

Навчально-методичне забезпечення програми курсу було представлено матеріалами для самостійної роботи слухачів курсів (теоретична складова – лекційний виклад для самостійного опрацювання матеріалу, практична складова – практичні завдання для самостійного опрацювання і закріплення отриманих знань).

До тематичного плану програми були включені такі актуальні для сьогодення теми, як:

 • Нова філософія освіти в інформаційному суспільстві.
 • Формування цифрової культури як результат розвитку культури інформаційного суспільства.
 • Четверта промислова революція  «Industry 4.0»: цифрові виклики, загрози, перспективи.
 • Цифровий алгоритм сучасного викладача закладу фахової передвищої  освіти.
 • Створення і використання інтерактивних цифрових ресурсів для забезпечення освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти.
 • Інструменти Google для організації дистанційного та змішаного навчання  та  інші.

Навчання у рамках Проєкту міжрегіональної співпраці, побудоване на засадах синергетичного підходу, дозволяє на основі самоорганізаційно-творчого проєктування індивідуального професійного розвитку, конструювання його різних векторів відповідно до потреб особистості педагога самостійно вибудовувати траєкторію свого професійного зростання та акцентування уваги педагога на особливому значенні його професійної ролі в соціальних системах становлення інформаційної доби людства.

В рамках реалізації Проєкту міжрегіональної співпраці «Нелінійні світорозуміння  освіти  дорослих» уже надходять численні заявки від колективів закладів освіти та освітян з багатьох областей нашої держави, а токож від керівництва новоутворених об’єднаних територіальних громад у регіонах України.  Робота  по  реалізації  Проєкту  міжрегіональної  співпраці триває.

Наукові напрацювання щодо необхідності створення та базових принципів реалізації Проєкту міжрегіональної співпраці «Нелінійні світорозуміння  освіти  дорослих» додаються:

 1. Mykola Kyrychenko, Olʹha Prosina, Tetiana Kravchynska, Yaroslava Shven. The adult education in nonlinear world: non-formal education in the system of postgraduate education of the Ukrainian Open University // Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. 279 с., С.59-66
 2. Кириченко М. О., Просіна О. В., Кравчинська Т. С., Швень Я. Л. Нелінійне світорозуміння освіти дорослих: неформальна освіта в системі Українського відкритого університету післядипломної освіти / Я.Л.Швень (у співавторстві) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. № 77, 2020.