ЩОДЕННИК МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ  У РАМКАХ ІV-ГО МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ФОРУМУ «ІННОВАЦІЇ В НАУЦІ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ» (М. ВАРНА (БОЛГАРІЯ)

ЩОДЕННИК МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ У РАМКАХ ІV-ГО МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ФОРУМУ «ІННОВАЦІЇ В НАУЦІ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ» (М. ВАРНА (БОЛГАРІЯ)

Із 15 по 23 вересня 2019 року на базі Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра (Болгарія) пройшло міжнародне стажування для науково-педагогічних працівників.

У стажуванні взяли участь 75 учасників із 35 закладів вищої освіти України, Грузії, Хорватії, Словаччини і Болгарії.

Від ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України навчальну програму міжнародного стажування, що включала аудиторну й позааудиторну форми роботи, опановувала Вікторія Сидоренко, завідувачка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, докторка педагогічних наук, професорка кафедри. Курс стажування тривав із 22.06.2019 по 23.09.2019 року.

На аудиторний етап міжнародного стажування Вікторія Сидоренко була запрошена у ролі тренерки. Завідувачка кафедри успішно провела з учасниками й запрошеними авторські тренінги, майстер-клас, воркшоп, зокрема: training «The Continuous Professional Development of Specialists in Formal, Non-Formal and Informal Education: Key Competences and Resources»; training «Self-coaching as a technology of self-leadership and management of professional changes»; master class «Creation of modern infrastructure of innovative educational process»; workshop «Andragogical principles of modern specialist training inHEI’s:innovative forms, methods, technologies».Презентувала й апробувала під час роботи авторський електронний курс «Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і ресурси».

Вікторія Сидоренко виступила на пленарному засіданні ІV-го Міжнародного науково-практичного форуму  із доповіддю «Creating a safe educational environment for children deprived of parental care: pedagogical and socio-legal aspects».

Під час стажування учасники ознайомилися з організацією освітнього процесу та програмами підготовки студентів в університетах країн ЄС та Грузії, зокрема Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра (Болгарія), Університету Пули імені Юрая Добрили (Хорватія), Центрально-європейского університету Скаліце (Словаччина), Гданського університету (Польща) та Сухумського державного університету (Грузія). Також учасники форуму отримали можливість узяти участь у тренінгах та панельних дискусіях з питань підготовки наукових проєктів, формування проектного офісу у закладах вищої освіти, ознайомилися з новими напрямами та принципами розвитку міжнародного співробітництва.

Стажування передбачало також позааудиторну, або дистанційну, форму роботу, під час якої учасники ознайомилися з програмами підготовки, навчально-методичним забезпеченням Варненського університету, вивчили досвід з організації дистанційної освіти, опанували віртуальні лекційні курси викладачів тощо.

Програма стажування складалася із 180 годин, зокрема 60 год. – аудиторна та 120 год. – позааудиторна форми роботи. За його результатами учасники отримали європейські сертифікати про міжнародне стажування з англомовними додатками у форматі 6 ECTS-кредитів із внесенням даних до єдиного реєстру сертифікатів із застосуванням QR-коду.

Результатом стажування учасників є розвиток професійної, науково-методичної, педагогічної, дидактичної, соціально-гуманітарної, психологічної, нормативно-правової, інноваційно-дослідницької, інформаційно-комунікаційної, управлінської компетентностей.

Отримані міждисциплінарні знання, опановані під час стажування інноваційні андрагогічні методи, прийоми, технології будуть застосовані в освітньому процесі курсів підвищення кваліфікації ЦІПО для підготовки фахівця Нової української школи, конкурентноспроможного на ринку освітніх послуг, здатного успішно виконувати професійні ролі і функції, адекватно відповідати на виклики знаннєвого суспільства.