СТАНДАРТИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

СТАНДАРТИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

У рамках співпраці між підвідомчими установами Національної академії педагогічних наук України – Державним вищим навчальним  закладом «Університет менеджменту освіти» та Державною науково-педагогічною бібліотекою імені В. О. Сухомлинського - 19 жовтня 2017 року у приміщенні Наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти відбувся науково-методичний семінар «Застосування стандартів з бібліографічного описування документів у науково-педагогічній діяльності», який провела завідуюча відділом комплектування та наукового опрацювання документів Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського - Лобановська Інна Георгіївна. У своїй доповіді вона висвітлила теоретичні та практичні аспекти бібліографічного оформлення наукових праць, стандартів з бібліографічного описування документів, міжнародних стилів цитування тощо.

У роботі семінару узяли участь: проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків Університету, доктор педагогічних наук, професор - Отич Олена Миколаївна, завідуюча відділом аспірантури та докторантури, кандидат педагогічних наук, доцент - Ануфрієва Оксана Леонідівна, начальник редакційно-видавничий відділу - Васильченко Яніна Йосипівна, науково-педагогічні працівники,  аспіранти Університету та інших навчальних закладів й наукових установ системи НАПН України.

О. М. Отич відзначила актуальність проведення таких заходів для науково-педагогічних працівників Університету та молодих науковців з метою ознайомлення їх з оновленими вимогами до оформлення бібліографічних посилань, записів та описів, а також висунула ініціативу щодо проведення практичних занять для аспірантів з метою оволодіння ними уміннями оформлення бібліографічних описів та застосування ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». 

О. Л. Ануфрієва відзначила важливість такої інформації саме для аспірантів першого року навчання, оскільки правильний бібліографічний опис та посилання на досліджені першоджерела стануть основою педагогічного пошуку молодих науковців.

Я. Й. Васильченко уточнила питання щодо застосування стандартів з видавничої діяльності та оформлення списків використаних джерел у наукових журналах та збірниках.

Директор Наукової бібліотеки – Озерян О.  Л. поінформувала присутніх щодо трансформаційних процесів, які відбуваються у Науковій бібліотеці та заходів щодо перетворення книгозбірні на інформаційно-аналітичний центр Університету. Зокрема йшлося про дві форми роботи: науково-інформаційну та інформаційно-аналітичну; перша передбачає оперативне інформування щодо педагогічних інновацій на основі щоденного моніторингу інформації, друга – полягає у підготовці аналітичних, бібліографічних матеріалів, які узагальнюють великі обсяги інформації відповідно до наукових запитів користувачів Наукової бібліотеки Університету.

Учасники семінару отримали практичні відповіді на свої запитання та ознайомилась з новими можливостями бібліографічного обслуговування у Науковій бібліотеці ДВНЗ «Університету менеджменту освіти».