Студенти можуть повторно вступати на бюджет

Студенти можуть повторно вступати на бюджет

Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців.

Документом, зокрема, визначено процедуру відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, які навчалися за держзамовленням та не завершили навчання за певним ступенем освіти і бажають повторно здобувати вищу освіту в державних або комунальних вишах за тим самим ступенем освіти за державним замовленням.

Дія документа поширюється на осіб, які починаючи з 1 вересня 2015 року будуть повторно здобувати вищу освіту за державним замовленням у державних або комунальних вищих навчальних закладах.

Передбачається, що у разі наявності підстав для зарахування особи для повторного здобуття вищої освіти за державним замовленням керівник відповідного ВНЗ має видати наказ про зарахування та встановити строк відшкодування не пізніше 10 робочих днів з дня початку навчального року.

Розрахунок коштів, що підлягають відшкодуванню, здійснюється спеціальною формулою.

На підставі розрахунку вищий навчальний заклад, до якого особу зараховано для повторного здобуття вищої освіти має надати розрахунковий документ для відшкодування коштів. Відшкодування здійснюється через вищий навчальний заклад, до якого зарахований студент для повторного здобуття вищої освіти.

Також передбачено, що вищий навчальний заклад, до якого зарахований студент, за його бажанням може здійснити зарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, за якими студент атестований за попереднім місцем навчання.