У БІНПО ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЄЮ:  «ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

У БІНПО ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЄЮ: «ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

20.05.2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася Міжнародна науково-практична конференція з онлайн-трансляцією: «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи.

Тематика конференції об’єднала представників із шести країн (Польща, Болгарія, Німеччина, Грузія, Молдова та Індія) та 22 областей України. Участь у науковому зібранні взяли педагогічні, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, здобувачі освіти, керівники закладів освіти, представники ОТГ, ключові стейкхолдери.

Було подано 620 заявок, зареєстровано під час онлайн-трансляції понад 900 переглядів (канал YouTube БІНПО).

Під час конференції працювало 15 спікерів, було зареєстровано 623 учасники.

Із вітальним словом до учасників Міжнародної конференції і побажанням плідної творчої співпраці звернулась: Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка. Тема доповіді: «Компетентнісно орієнтовані моделі професійного розвитку педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи».

Відкрила Міжнародну конференцію Наталія Муранова, т.в.о. ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти», проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, докторка педагогічних наук, професорка. Наталія Петрівна окрелила шляхи модернізації діяльності університету на вітчизняному та міжнародному ринку освітніх послуг.

У роботі конференції взяв участь Петро Саух, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, професор.

Учасників конференції привітали Начальник головного управління вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Світлана  Кретович та Президент ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти» Катерина Мірошніченко.

Міжнародні партнери Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Алевтина Бахчеван (голова Асоціації міжнародного навчання і стажування, м. Варна, Республіка Болгарія), Марія Забара (менеджер Центру міжнародних освітніх проєктів у Німеччині, м. Білефельд, Німеччина), Лариса Такаланадзе (доктор економіки, професор Сухумського державного університету, Спікер Ради Представників, м. Тбілісі, Грузія), Лариса Коваль (директор Центру міжнародних освітніх проектів, м. Краків, Польща), Тетяна Вішнєвая (директор Коледжу «Михай Емінеску», м. Сороки, Республіка Молдова) презентували учасникам конференції інформацію щодо особливостей, досвіду, проблем і перспектив розвитку професійної освіти, моделей розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників  у своїх країнах.

У виступах спікерів Міжнародної конференції, зокрема Василя Ковальчука (завідувача кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктора педагогічних наук, професора), Володимира Стасюка (представника Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківської області, директора Івано-Франківського базового медичного коледжу),Наталії Мартинюк (директорки навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області), Володимира Артюшенка (директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області), Світлани Микитюк (директорки НМЦ ПТО у Чернівецькій області, спеціалістки вищої категорії, викладачки-методистки, «Відмінник освіти України») були проаналізовані питання забезпечення якості освіти в закладах фахової передвищої освіти в умовах пандемії; логістики педагогічних інновацій як методології управління розвитком ЗП(ПТ)О; створення інноваційно-розвивального освітнього середовища та його ролі в забезпеченні розвитку професійної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

В оргкомітет конференції надійшло 72 доповіді від вітчизняних та зарубіжних закладів освіти та наукових установ, які відповідно до 7-ми напрямів роботи конференції розподілено наступним чином (у % учасників, які подали тези): 1. Поняття науково-методичної компетентності педагога в сучасній теорії і практиці – 9 %. 2. Розвиток науково-методичної компетентності педагогів в умовах суспільних та освітніх викликів – 17 %. 3. Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти -26 %. 4. Зарубіжний досвід розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти – 5 %. 5. Реалізація сучасних освітніх практик у професійній діяльності як показник рівня науково-методичної компетентності педагога професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти – 15 %. 6. Шляхи розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в сучасних умовах –14 %. 7. Застосування можливостей відкритого освітнього середовища для розвитку науково-методичної компетентності педагогів – 14 %.

Тези доповідей учасників будуть розміщені в електронному збірнику матеріалів Міжнародної конференції, а виданню буде присвоєно універсальний ідентифікаційний код ISBN.

Із матеріалами конференції, повними виступами закордонних учасників, проєктом резолюції конференції можна ознайомитися на сайті БІНПО у рубриці «Міжнародна конференція».

Участь у науковому зібранні подарувала всім учасникам та організаторам незабутні враження, стала невичерпним джерелом продуктивних ідей, платформою для наукових дискусій і обміну думками.