У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ У ЛЮТОМУ РОЗПОЧАЛИСЯ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ У ЛЮТОМУ РОЗПОЧАЛИСЯ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

У лютому 2024 року в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» розпочалися перші етапи курсів підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти за державним замовленням.

Зокрема, розпочали навчання за очно-дистанційною формою підвищення кваліфікації 677 слухачів (24 групи). З них:

  • Керівні та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти – 98 осіб;
  • Керівні та науково-педагогічні працівники закладів післядипломної  педагогічної освіти – 48 осіб;
  • Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти – 235 осіб;
  • Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 84 особи;
  • Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти – 118 осіб;
  • Керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти – 60 осіб;
  • Керівні та педагогічні працівники психологічних служб – 34 осіб.

 

Слід зазначити, що найбільш активними учасниками освітнього процесу стали слухачі з м. Києва, Дніпропетровської, Львівської, Черкаської та Житомирської областей.  

Під час воєнного стану основною формою навчання на курсах підвищення кваліфікації є онлайн та дистанційна на платформі LMS Adl.

За допомогою інтерактивних мереж та Інтернет-технологій, які дозволяють здійснювати професійну взаємодію між слухачами та викладачами, учасники курсів також набувають практичні навички щодо підвищення рівня цифрової компетентності. Це дає змогу слухачам не тільки отримувати нові знання, але і системно підвищувати свої професійні компетентності на основі базових знань.

На лекціях та семінарських заняттях І етапу курсів підвищення кваліфікації слухачі розглянули актуальні проблеми ефективної організації навчальних занять у воєнний час, формування стійкості до психологічних травм та нестабільності, створення безпечного освітнього середовища. Також предметом обговорення стали питання про інноваційний менеджмент як технологію управління та розвитку закладу освіти, креативність педагогічних працівників як чинник їх психологічного благополуччя, ризик-менеджмент в умовах невизначеності та багато інших.

Крім того, на практичних заняттях, слухачі навчилися основамуправління професійним розвитком освіти в кризових умовах, практичної роботи у віртуальному середовищі, проєктування, дизайну та розроблення цифрових наративів у педагогічній практиці, використання Zoom та Google Meet для проведення онлайн занять тощо.

Програми підвищення кваліфікації ЦІПО враховують також особисті запити слухачів, де вагоме місце займають питання управління закладами освіти в умовах воєнного стану.

Щиро бажаємо слухачам продуктивного та результативного навчання, невпинного професійного розвитку, безперервного самовдосконалення та творчих злетів!