У ЦІПО ВІДБУВСЯ ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ВИПУСК СЛУХАЧІВ  КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У І ПІВРІЧЧІ 2024 РОКУ

У ЦІПО ВІДБУВСЯ ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ВИПУСК СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У І ПІВРІЧЧІ 2024 РОКУ

Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України в умовах воєнного стану продовжує належно працювати у сфері професійного розвитку педагогів України.

21 червня 2024 року у Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбувся випуск слухачів на курсах підвищення кваліфікації, який завершив навчання у першому півріччі 2024 року.

  • Усього за перше півріччя 2024 року за результатами навчання свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка отримали 1304 особи з числа керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників системи освіти України за напрямами керівні та науково-педагогічні працівники:
  • закладів вищої освіти – 207 осіб;
  • закладів післядипломної  педагогічної освіти – 21 особа;
  • закладів фахової передвищої освіти – 575 осіб;
  • закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 119 осіб;
  • закладів загальної середньої освіти – 163 особи;
  • закладів дошкільної освіти – 50 осіб;
  • закладів позашкільної освіти – 135 осіб;
  • психологічних служб – 34 особи.

З них за тематичними та авторськими курсами– 577 осіб – представників різних закладів та установ освіти.

Згідно з робочими навчальними планами та програмами підвищення кваліфікації, освітній процес на курсах організовувався із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових платформ, (LMS «AdultLearning», GoogleClassroom, ВВВ, Zoom, Microsoft Teams, е-дошка Padlet), хмарних сервісів, онлайн-інструментів Google, електронної пошти, спільнотах у соціальних мережах.

Завдяки згуртованості та спільній злагодженій роботі колективу Університету та Інституту в умовах воєнного стану в Україні для слухачів створено комфортне освітнє середовище зі зручним графіком навчальної діяльності. Під час занять слухачі ознайомились з технологіями навчання для використання у кризових умовах та воєнний час, актуальними аспектами мотивації особистісного розвитку, проаналізували сучасні вимоги до організації освітнього процесу в закладах освіти, розвинули здатність ефективно поєднувати інформаційні та інноваційні педагогічні технології у практиці викладання.

Крім державного замовлення у ЦІПО на курси підвищення кваліфікації упродовж першого півріччя 2024 року зараховано 78 слухачів за кошти фізичних та юридичних осіб.

Традиційно, підсумком навчання на курсах став публічний захист випускних творчих робіт. Роботи відзначалися креативністю, інноваційним підходом і нестандартним рішенням поставлених завдань. У процесі захисту випускних робіт слухачі переконливо та логічно викладали основні результати свого дослідження, ґрунтовно відповідали на питання членів комісії, показали високий рівень професійних знань та навички досвідчених спеціалістів. Для кращого сприйняття змісту доповідей слухачі використовували надзвичайно цікаві мультимедійні презентації.

Приємним є відгуки, які залишають слухачі в анкетах зворотного зв’язку. Зокрема, під час проведеного опитування учасники курсів відмітили якісну організацію освітнього процесу, професіоналізм, відкритість, готовність до співпраці у такий тяжкий час, створення сприятливого клімату для навчання та реалізації можливостей для обміну власним досвідом.

Також надійшли подяки від організацій та закладів на ім’я ректорату, директорату, кафедр, усім структурним підрозділам, задіяним в організації підвищення кваліфікації та особисто науково-педагогічним та педагогічним працівникам http://umo.edu.ua/podjaki за сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, за високий організаційний рівень та професіоналізм при проведенні лекцій, практичних, семінарських та інших видів занять http://umo.edu.ua/institutes/cippo/podyaky

Шановні споживачі освітніх послуг, колеги, дякуємо за довіру!

Вітаємо випускників з плідним завершенням навчання та бажаємо їм творчої невичерпності, нарощення і примноження свого потенціалу й успіхів у самореалізації! Натхнення, миру, благополуччя і добра!