У МОН назвали критерії отримання держзамовлення

У МОН назвали критерії отримання держзамовлення

У Міністерстві освіти і науки України оприлюднили критерії, наявність яких буде враховуватися конкурсною комісією відомства при визначенні виконавців державного замовлення на підготовку фахівців. Про це йдеться у листі МОН щодо процедури проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2015 році.

У 2015 році при визначенні виконавців державного замовлення будуть враховуватися наявність ліцензії на право надання освітніх послуг, контингент студентів, частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з науковим ступенем та вченим званням.

Також при розподілі місць держзамовлення будуть враховані показники кількості студентів, які пройшли стажування в іноземних навчальних закладах і чисельність іноземних студентів.

Ще одним критерієм стане чисельність публікацій викладачів за показниками наукометричної бази даних Scopus (для ОКР магістра) та цитувань таких публікацій, а також місце вищого навчального закладу у ранжуванні за індексом Гірша.

Опрацювання комплекту документів від учасників конкурсного відбору здійснюватиметься членами конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення у 2015 році та працівниками департаменту вищої освіти МОН.

За результатами проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2015 році міністерством буде видано відповідний наказ, а з виконавцями державного замовлення укладено державний контракт із визначенням економічних і правових зобов'язань сторін.

Листом міністерства також визначений перелік документів, що має бути поданий вищими навчальними закладами до Міністерства освіти і науки, не пізніше 6 липня 2015 року.

Докладніше: Лист МОН № 1/9-311 від 02.07.15 Щодо процедури проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2015 році