У ННІМП ПРОЙШОВ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІ (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

У ННІМП ПРОЙШОВ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІ (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

21 травня 2022 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України працювала екзаменаційна комісія ОПП «Управління навчальним закладом» зі спеціальності 073 «Менеджмент» у складі:

Петриченко Л.О. ‑ голова комісії, перша проректорка Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, докторка педагогічних наук, професорка;

Кириченко М.О. ‑ заступник голови комісії, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих;  

Рожнова Т.Є. ‑ членкиня комісії, директорка ННІМП, професорка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП, кандидатка педагогічних наук, доцентка;

 Сіданіч І.Л. ‑ членкиня комісії, завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП, докторка педагогічних наук, професорка;

Тимошко Г.М. ‑ членкиня комісії, професорка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП, докторка педагогічних наук, професорка;

Махиня Т.А. ‑ членкиня комісії, професорка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Незважаючи на воєнний стан у країні, захист відбувся на високому науково-професійному рівні з дотриманням академічної доброчесності, нормативних та безпекових вимог.

Захист 27 кваліфікаційних робіт засвідчив високий теоретичний та практичний рівень підготовки магістрантів. Здобувачі вищої освіти обрали різноманітні сучасні теми для своїх досліджень, які є надзвичайно актуальними в освіті, науці в умовах сьогодення та на сучасному ринку праці. Незважаючи на складні умови, в яких наразі знаходиться частина випускників, усі здобувачі змогли долучитися до онлайн захисту та на належному рівні представили результати своїх напрацювань та досліджень. Виступаючі магістри переконливо аргументували основні положення своєї теми, долучалися до дискусії, були активні і зацікавлені у власних дослідженнях та наукових результатах. Поставлені завдання було чітко окреслено та виконано здобувачами вищої освіти у ході дослідження, про що свідчить загальний обсяг проведеної роботи при підготовці необхідного матеріалу для розкриття вибраних тем кваліфікаційних робіт.

Апробація результатів досліджень здобувачів вищої освіти підтверджувалась їх безпосередньою участю у науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах, круглих столах тощо..

Бажаємо усім здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня ОПП «Управління навчальним закладом» зі спеціальності 073 «Менеджмент» творчої наснаги, удачі в реалізації управлінських рішень будь-якої складності, успіхів у реалізації найсміливіших рішень, втілення творчих і наукових задумів, натхнення у професійному зростанні й майбутніх наукових пошуків у мирній Україні!

Разом працюємо та навчаємося задля Перемоги!

Все буде Україна!!