У ННІМП УСПІШНО ПРОЙШЛИ ЗАХИСТИ КВАЛІФКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

У ННІМП УСПІШНО ПРОЙШЛИ ЗАХИСТИ КВАЛІФКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України успішно відбулися захисти кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Психологія»,«Публічне управління та адміністрування», «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи», «Християнська педагогіка», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», «Управління проектами», «Управління персоналом та економіка праці».

Незважаючи на воєнний стан у країні, всі захисти відбулися на високому науково-професійному рівні з дотриманням академічної доброчесності, нормативних та безпекових вимог у дистанційному форматі.

Для забезпечення роботи екзаменаційних комісій для проведення атестації випускників Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2022 році було затверджено 9 Атестаційних комісій затверджених наказом  ректора від 30.12.2021 року № 01-01/840.

Атестацію випускників ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» було проведено відповідно до графіку освітнього процесу та розкладів роботи екзаменаційних комісій. На початку атестації здобувачів вищої освіти привітали голови комісії, заступники голів комісій та члени комісій – науково-педагогічні працівники кафедр Інституту. За результатами захисту кваліфікаційних робіт всі члени екзаменаційної комісії відмітили високий рівень підготовки робіт здобувачів вищої освіти, володіння загальними та професійними компетентностями, уміння застосовувати набуті теоретичні знання в практиці.

За освітньо-професійною програмою «Психологія» склали атестаційний екзамен та успішно захистили кваліфікаційні роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти 55 здобувачів; освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» ‑ 8. Успішно пройшли захисти за освітньо-професійними програма: «Управління навчальним закладом» ‑ 27 здобувачів вищої освіти; «Педагогіка вищої школи» ‑ 13; «Християнська педагогіка» ‑ 10; «Менеджмент організацій і адміністрування» ‑ 14; «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» ‑ 3; «Управління проектами» ‑ 5; «Управління персоналом та економіка праці» ‑ 4 здобувача вищої освіти.

Бажаємо нашим здобувачам подальших успіхів у професійній діяльності, вдалого працевлаштування, мирного неба, здійснення планів та мрій задля розбудови освіти, науки, економіки, публічного управління України!

Навчаємося і працюємо заради перемоги!