УЧАСТЬ Доцентів ТЕТЯНИ бУРЛАЄНКО ТА оКСАНИ дУБІНІНОЇ У ПРОГРАМІ VISITING PROFESSOR В АКАДЕМІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ІМЕНІ МАРІЇ ГЖЕГОЖЕВСЬКОЇ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

УЧАСТЬ Доцентів ТЕТЯНИ бУРЛАЄНКО ТА оКСАНИ дУБІНІНОЇ У ПРОГРАМІ VISITING PROFESSOR В АКАДЕМІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ІМЕНІ МАРІЇ ГЖЕГОЖЕВСЬКОЇ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

07 жовтня 2023 року в межах Угоди про співробітництво між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Академією спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської (м. Варшава, Республіка Польща) та під патронатом ректорату Університету розпочалася реалізація програми Visiting Professor, в якій беруть участь науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО», серед яких - Тетяна Бурлаєнко, завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент;Оксана Дубініна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту. Програма передбачає обмін досвідом між Республікою Польща та Україною шляхом викладання дисциплін педагогічного й менеджерського спрямування польською та англійською мовами.

Під час перебування в Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської Тетяна Бурлаєнко викладала польською мовою здобувачам вищої освіти дисципліну «Суспільні контексти виховання» (60 годин). Упродовж цього періоду відбулись лекції, семінари, воркшопи з даної дисципліни для майбутніх фахівців-педагогів. Протягом викладання лисципліни використовувались ігрові методи навчання, «критеріальний калейдоскоп, метаплан тощо Здобувачі вищої освіти залучалися до роботи над проєктами щодо створення методик розвитку суспільних навичок дітей з різних виховних оточень. Здобувачі освіти успішно виконали завдання й представили свої напрацювання та досягнення на заліку та отримали високі бали.

Оксана Дубініна, перебуваючи в Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, викладала польською мовою наступні дисципліни: «Школа та середовище», «Підтримка психопедагогічна» в межах освітньої програми «Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna» (30 годин). Під час занять Оксана Дубініна презентувала досвід українських закладів освіти щодо створення якісного освітнього середовища. У межах дисципліни «Школа та середовище» студентами було опрацьовано моделі організації ефективного освітнього процесу, методики, що сприяють формуванню ключових компетенцій здобувачів освіти.

Велику зацікавленість у студентів Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської викликали презентовані Оксаною Дубініною практичні вправи («Коло довіри», «Герб родини», «Коло емоцій Роберта Плутчика», «Час для себе» та ін), які сприють партнерській взаємодії між учасниками освітнього процесу.

Наступник кроком даної програми має стати викладання Оксаною Дубініною дисциплін польською мовою у період з 19 лютого по 28 квітня 2024 року (30 годин) «Соціальна педагогіка» та «Соціальні та освітні проблеми».

Також, у рамках реалізації програми «Запрошений професор 13 жовтня 2023 року відбулася пілотна зустріч Тетяни Бурлаєнко з проректором з питань розвитку Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської професором Ганною Одровонж-Коте та провідним співробітником міжнародного відділу Катажиною Сочинською, де було обговорено імплементацію у діяльність двох установ кращих світових освітніх та наукових практик, а також розширення й закріплення зв’язків між двома навчальними закладами.

За ініціативою проректора з питань розвитку Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської професором Ганною Одровонж-Коте та директором Інституту педагогіки професором Данутою Урига було анонсовано проведення Тетяною Бурлаєнко двох відкритих лекцій.

Перша відкрита лекція Тетяни Бурлаєнко на тему: Cultural Differences and the Ukrainian Orthodox Church відбулася 08 листопада 2023 року. Під час лекції було наголошено, що католицька та православна віри є найстарішими християнськими конфесіями у світі. Їхня історія тривала та цікава, проте існування відмінностей завжди викликає зацікавленічть соціуму. Лекція Тетяни Бурлаєнко викликала неабияку зацікавленість та перетворилася у цікавий нуковий дискурс серед студентської молоді та науковців Академії.

Друга публічна лекція на тему: Uniwersytet w czasach wojny відбулася 13 листопада 2023 року. Протягом свого виступу Тетяна Бурлаєнко ділилася з польськими колегами досвідом роботи ДЗВО «Університет менджменту освіти», зокрема кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, в умовах російської агресії на Україну, наголошуючи на тому, що в умовах воєнного стану ДЗВО «Університет менеджменту освіти» став місцем незламності консолідації, розуміння, стабільності та впевненості!

Під час реалізації програми Тетяною Бурлаєнко та Оксаною Дубініною було вивчено досвід професійної підготовки педагогів в Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у м. Варшава, що відкриває нові можливості для удосконалення системи неперервної педагогічної освіти в Україні в умовах її адаптації до вимог загальноєвропейського освітнього простору. Значний науковий інтерес становлять прогресивні здобутки Академії, що демонструють високий рівень професійної підготовки педагогів, відповідно до світових стандартів; вивчення історичних традицій Академії; обмін досвідом у галузі професійної підготовки педагогів, відвідування бібліотеки Академії.

За результатами реалізації програми Visiting Professor підготовлено та надруковано статтю у фаховому виданні «Науковий вісник УМО»: Дубініна О. В., Бурлаєнко Т. І. Спадщина Марії Гжегожевської в моделях спеціалізованої освіти, як шлях до формування наукової компетентності здобувача освіти.Вісник післядипломної освіти. Випуск 26(55) Серія «Педагогічні науки» URL: https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55).

Реалізація зазначеної вище програми дозволить примножити досягнення ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у розвитку міжнародних освітніх та наукових проєктів, інтенсифікувати інтеграцію Університету у світовий науково-освітній простір, що безперечно наближає нас до Перемоги!