УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ МОН УКРАЇНИ

УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ МОН УКРАЇНИ

3 червня 2021 року завідувач кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО, д.пед.н., професор Лариса Миколаївна Сергеєва взяла участь у роботі Науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради МОН України.

Серед інших питань, затверджено звіт експериментального педагогічного майданчика за темою ЕПМ «Підготовка кваліфікованих робітників з професій «Квітникар», «Декоратор вітрин», «Флорист» з використанням технології дистанційного навчання» на базі ДНЗ «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу» у 2016-2020 рр.

Розглянуто й затверджено заявку на реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою: «Електронний журнал «Атомс» у професійній (професійно-технічній) та фаховій передвищій освіті» у 2021-2024 рр., де одним із консультантів є Касьян Сергій Петрович, к.пед.н., завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Розглянуто й затверджено заявку щодо реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник 2.0: початкова освіта» на 2021–2024 рр., де наукове керівництвоздійснюватиме к.пед.н. Гущина Наталія Іванівна, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.