УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ПІДПИСАВ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З ВИШГОРОДСЬКОЮ РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ПІДПИСАВ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З ВИШГОРОДСЬКОЮ РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01 березня 2024 року у м. Вишгород відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАНП України та Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області.

Офіційний візит університетської делегації до Вишгородщини очолив ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Микола Киричеко. У складі робочої групи були: директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології В’ячеслав Супрун, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Тетяна Волотовська, радникаСтудентської колегії Єлизавета Чепенко. Гостинно та доброзичливо делегацію зустріли: голова Вишгородської районної державної адміністрації Олексій Данчин; перший заступник голови ВРДА Ігор Мадяр; депутат Київської обласної ради Тетяна Самойленко. Ігор Мадяр та Тетяна Самойленко є здобувачами відповідно другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Микола Кириченко і Олексій Данчин у своїх промовах зазначили важливість підписання Меморандуму щодо реалізації державної політики у сфері всебічного розвитку надання освітніх послуг, патріотичного виховання молоді, фахової підготовки та підвищення кваліфікації працівників установ, закладів та організацій Вишгородського району за галузями знань та освітніми програмами.

Учасники зустрічі обговорили плани подальшої спільної діяльності задля стратегічних засад розвитку Вишгородського району Київської області, дієвої співпраці органів місцевого самоврядування, закладів і установ освіти та ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, сприяння забезпеченню рівного доступу різних категорій осіб до якісної освіти в сучасних умовах, розширення взаємозв’язків та обміну інформацією у межах реалізації спільної діяльності та упровадження багатопрофільної системи освітніх заходів для посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. 

Підписаний Меморандум сприятиме спільній освітній, науковій, організаційно-управлінській діяльності задля покращення якості підготовки фахівців, залученню до спільних заходів провідних науковців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій.