УСПІШНЕ ПРОДОВЖЕННЯ СПІВПРАЦІ УНІВЕРСИТЕТУ З ДСЯО

УСПІШНЕ ПРОДОВЖЕННЯ СПІВПРАЦІ УНІВЕРСИТЕТУ З ДСЯО

15 листопада 2021 року в межах співпраці ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Державної служби якості освіти України розпочали роботу курси підвищення кваліфікації «Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти». Така подія є логічним продовженням співпраці Університету з ДСЯО щодо підготовки тренерів/експертів з питань розбудови систем забезпечення якості освіти.

На початку навчання до учасників заходу з вітальним словом звернувся Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак, заступниця Голови ДСЯО – Алла Бондар, директорка Центрального інституту післядипломної освіти - Тамара Сорочан, заступниця директорки ЦІПО – Лариса Оліфіра.

Унікальністю курсів є те, що учасники освітнього процесу будуть опановувати специфіку побудови таких систем в закладах дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти. Освітня програма розрахована на 150 годин/5 кредитів ЄКТС й складається з п’яти модулів: Система забезпечення якості освіти в Україні; Внутрішня система забезпечення якості освіти; Зовнішня система забезпечення якості освіти; Методичний супровід підготовки експертів для участі у проведенні інституційного аудиту; Інформаційно-комунікаційний.

Учасниками курсів підвищення кваліфікації є науково-педагогічні працівники усіх обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти України. Усього понад 30 учасників. Куратором-тьютором групи є завідувачка кафедри менеджменту освіти та права – Зоя Рябова.

Курси є триетапними за очно (online) - дистанційною (offline) формою навчання й триватимуть до 24 грудня 2021 року.