Успішне проходження акредитації спеціальності спеціальності «Державна служба»

Успішне проходження акредитації спеціальності спеціальності «Державна служба»

Випускова кафедра державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» завершила процедуру проходження акредитації спеціальності «Державна служба» другого (магістерського) рівня.

Акредитаційною комісією України від 26 квітня 2017 року, протокол № 125, прийнято позитивне рішення щодо первинної акредитації спеціальності «Державна служба».