В УМО ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

В УМО ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

21 вересня 2022 року під головуванням ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» член-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, доктора філософії Миколи Кириченка, відбулося планове засідання Вченої ради Університету в змішаному форматі.

Голова Вченої ради Микола Кириченко та проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталія Муранова вручили науково-педагогічним працівникам університету Почесні грамоти, Грамоти, Подяки Національної академії педагогічних наук України за вагомий внесок у розбудову системи післядипломної освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та активну участь в акції «Переможні обрії освіти» відповідно до Постанови Президії НАПН України №1-2/9-138 від 28.07.2022 року.

Відповідно до наказу ректора № 36-в від 20.05.2022 року за багаторічну сумлінну працю, плідну наукову та науково-організаційну діяльність, особистий внесок у справу впровадження та розробки інноваційних проєктів у галузі освіти та науки, підготовки аспірантів ректором Миколою Кириченко було відзначено науково-педагогічних працівників і партнерів Грамотами університету, оголошено Подяку та удостоєно Почесної відзнаки «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти».

На засіданні було присвоєно вчене звання доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології кандидату історичних наук Аллі Вініченко.

Проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Дмитро Стецюк представив на розгляд Вченої ради питання щодо підготовки до осінньо-зимового періоду та забезпечення раціональної організації освітнього процесу в період воєнного стану.

Завідувачкою аспірантури та докторантури Оксаною Ануфрієвою окреслено ряд питань щодо підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у 2022 році: атестації аспірантів та докторантів Університету; призначення наукових керівників аспірантам прийому 2022 року і закріплення їх за кафедрами; коригування і затвердження освітньо-наукових програм, навчальних планів і навчальних програм; затвердження графіку навчальних сесій аспірантів І і ІІ курсу.

Вченою радою затверджено зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у 2022 році  відповідно до рекомендацій МОН України.

Рекомендовано до друку черговий випуск фахового видання збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 21(50) серій «Педагогічні науки» і «Соціальні та поведінкові науки»; збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 21-22 червня 2022 року «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти»; збірник матеріалів науково-практичної конференції: з досвіду діяльності Інклюзивно-ресурсних центрів та Ресурсних центрів інклюзивної освіти «Допомога дітям з особливими потребами під час війни» (за ред. А.С. Москальової, М. В. Москальова) та розглянуто ряд інших питань.