ВІБДУВСЯ ІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ВЕБІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ПРАВОВІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ, МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ»

ВІБДУВСЯ ІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ВЕБІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ПРАВОВІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ, МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ»

10 червня 2022 року у творчій співпраці професорсько-викладацького складу ректорського корпусу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, науково-педагогічних працівників відділу наукової роботи, фахівців кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології успішно проведено ІІ Науково-практичний вебінар «Академічна доброчесність у науково-освітньому просторі: правові, технологічні, морально-етичні аспекти».

Захід був спрямований на забезпечення якості освіти, поповнив когорту актуальних науково-освітніх івентів університету у межах Весняно-літньої школи з академічної доброчесності, організованої за ініціативи Миколи Кириченка, ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, на підтримку акції «Переможні обрії освіти» та відкритого освітнього марафону «Навчання і розвиток в умовах війни. Разом до перемоги!».

Організаторами науково-практичного вебінару єНаціональна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Clarivate, Громадська спілка «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти».

Мета вебінару – об’єднати зусилля науковців і практиків у вирішенні актуальних проблем розбудови системи академічної доброчесності у сучасному науково-освітньому просторі, правового, технологічного, морально-етичного аспектів проблеми академічної доброчесності як основи професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти.

Активну участь у вебінарі взяли 228 представників наукової, педагогічної спільноти з 70 закладів освіти зрізних регіонів України.

Учасниками науково-практичного вебінару стали наукові, науково-педагогічні працівники, аспіранти, здобувачі вищої освіти; педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів післядипломної освіти, представники громадських організацій. Така широка географія учасників заходу в умовах воєнного стану переконливо доводить важливість проблеми академічної доброчесності у сучасному науково-освітньому просторі.

У ході урочистого відкриття вебінару із вітальним словомдо науково-педагогічної спільноти звернулися Микола Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Олег Спірін, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Спікерами науково-практичного вебінару були:

Микола Кириченко,ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих. Тема доповіді: «Нормативно-правові засади академічної доброчесності у сучасному науково-освітньому просторі».

Ірина Тихонкова,Customer Success Architect Clarivate, старший науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, кандидат біологічних наук. Тема доповіді: «Можливості ресурсів Clarivate для запобігання недоброчесних практик».

Юлія Главчева, PhD «Комп’ютерні науки», директор науково-технічної бібліотеки НТУ «Харківський політехнічний інститут». Тема доповіді: «Академічна доброчесність: клієнт-орієнтований підхід».

Ірина Сіданіч,доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Тема доповіді: «Морально-етичні аспекти академічної доброчесності особистості в умовах сучасних викликів».

Олена Острянська, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент відділу наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Тема доповіді: «Освітній проєкт Академічна доброчесність у науковому та освітньому просторі: духовність, якість, сталий розвиток».

Науково-практичний вебінар відбувся на високому науковому рівні та мав практичну значущість, що підтверджується словами вдячності та схвальними відгуками всіх учасників доповідачам, організаторам та модераторам за цінну, цікаву й особистісно значущу для кожного інформацію. Слід відзначити, що ділова, довірлива, сприятлива атмосфера творчої синергетичної взаємодії, яка була встановлена під час заходу, дозволила учасникам вебінару почувати себе захищеними й задати спікерам проблемні запитання, на які доповідачі надали кваліфіковані відповіді.

Щиро дякуємо спікерам онлайн-семінару за актуальні, змістовні, цікаві й корисні доповіді, що висвітлюють правовий, технологічний, морально-етичний аспекти  проблеми академічної доброчесності, напрями реалізації освітніх проєктів із академічної доброчесності, що сприятиме розбудові в закладах освіти системи академічної доброчесності як невід’ємної складової системи забезпечення якості освіти та освітньої діяльності. Дякуємо всім слухачам вебінару, які вдумливо сприймали зміст  кожної доповіді та активно долучалися до конструктивного обговорення різних аспектів академічної доброчесності, висловлювали слушні пропозиції у реєстраційних формах та виявили готовність до впровадження у освітній процес кращих практик розбудови системи академічної доброчесності.

Перегляд ІІ Науково-практичного вебінару «Академічна доброчесність у науково-освітньому просторі: правові, технологічні, морально-етичні аспекти» можливий за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=F_C-uf9MF1Y