ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ

ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ

16 квітня 2021 року Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України була організована і проведена І Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін».

Зареєстровано було 187 учасників. Робочі мови - українська, англійська, польська, словацька.

З вітальним словом виступили: Микола Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих; Олег Спірін, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «УМО», доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Тетяна Рожнова, директор ННІМП ДЗВО «УМО», кандидат педагогічних наук, доцент; Ярослав Демко,ректор Католицького університету в Ружомберку, професор (Словацька республіка); Маріола Міровська, завідувач кафедри соціальної політики, соціальної роботи та туризму факультету соціальних наук Гуманітарно-природничого університету імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор педагогічних наук (габілітований), професор (Республіка Польща); Сергій Копилов, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор; Ольга Соколенко, в. о. ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор юридичних наук, професор; Мухаммед Джамал, співробітник приймальної комісії Британського університету в Дубаї, доктор філософії в сфері менеджменту освіти та лідерства; Євген Карташов,завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», доктор наук з державного управління, доцент.

Також у роботі конференції брала участь: Наталія Муранова, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «УМО» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Інна Отамась, завідувачка наукового відділу ДЗВО «УМО», кандидат педагогічних наук, доцент; Оксана Ануфрієва, завідувач аспірантури та докторантури, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», кандидат педагогічних наук, доцент; Олена Фещенко, заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи ННІМП ДЗВО «УМО», кандидат економічних наук, доцент; Єлизавета Чепенко, голова Студенської колегії; Інна Марчук, голова ради молодих учених. А також завідувачі кафедр ННІМП, ЦІПО ДЗВО «УМО»; науковці університету та зарубіжних країн, заклади освіти яких є партнерами ДЗВО «УМО», здобувачі освіти ЗВО, молоді науковці, гості.

Мета конференції - презентація здобувачами вищої освіти результатів своїх наукових досліджень та обмін практичним досвідом у галузях знань.

На пленарному засіданні виступили:

Bohuslav Stupakщенко, спеціаліст з питань міжнародної співпраці Вищої школи управління охороною праці в Катовіцах (Республіка Польща) з темою «Вища освіта й коронавірус: досвід реалізації програм подвійних дипломів у Вищій школі управління охороною праці у Катовіцах»;

Мар’яна Ємельянова, докторант другого року Школи докторської, старший референт Відділу науки та міжнародної співпраці Гуманітарно-Природничого Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) з темою «Особливості формування конкурентноспроможних знань студентів та молодих науковців в умовах пандемії»;

Андрій Міфтахов, заступник начальника відділу розвитку інноваційної освіти Інституту Розвитку Інтелекту з питань освіти засуджених за підтримки Міністерства Юстиції України (Республіка Корея) з темою «Знання чи мудрість. Приклади навчання успішних країн»;

Владислав Андруховець, Ірина Багриновська, Поліна Брацейко, Наталія Горбач, Софія Дерискиба, Станіслав Караульний, Єгор Касьяненко, Дарія Козир, Анастасія Куца, Вікторія Лукаш, Ольга Якубець, здобувачі вищої освіти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ННІМП ДЗВО «УМО» з темою «Національна економічна безпека: виклики і загрози під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19».

Після підведення підсумків пленарного засідання був проголошений проєкт резолюції конференції.

Активно пройшла робота секцій за напрямами:

Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг: методологія, теорія, практика. Керівник - Валентина Іванова, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», доктор економічних наук, професор.

Психологія нових можливостей: тренди наукової творчості сучасної молоді.  

Керівник - Тетяна Чаусова,доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «УМО», кандидат психологічних наук, доцент.

Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін. Керівник - Ірина Сіданіч, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «УМО», доктор педагогічних наук, доцент.

Формування системи управління проєктами та публічного управління і адміністрування на сучасному етапі державотворення. Керівник - Євген Карташов, завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», доктор наук з державного управління, доцент.

Пріоритетні напрями глобалізаційних змін у наукових дослідженнях молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Керівник - Інна Марчук, голова ради молодих учених ДЗВО «УМО».

Спеціальна освіта та інклюзивне навчання: виклики та перспективи.

Керівник - Віктор Гладуш, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «УМО», доктор педагогічних наук, професор

Після роботи секцій були підведені підсумки міжнародної конференції, учасники поділились своїми враженнями, намітили плани на майбутнє.

Медіа-партнером конференції виступило:RADIO MOTYW (https://www.radio-motyw.eu), кореспондентом від України Тетяною Бурлаєнко (завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», кандидат педагогічних наук, доцент) було взято інтерф’ю в учасників конференція і трансляція репортажу здійснювалась 16 та 17 квітня 2021 року о 17 годині за польським часом.

Технічна підтримка була надана Центром «Громадська місія» (ГО «Возлюби»).

Міжнародна конференція сприяла обміну думками, науковими здобутками, проблемами, виробленню спільних рішень, обговоренню актуальних питань у різних галузях досліджень науковців, здобувачів освіти і молодих вчених.