ВІДБУЛАСЯ ЛЕКЦІЯ МІРОВСЬКОЇ МАРІОЛИ (ПОЛЬЩА)

ВІДБУЛАСЯ ЛЕКЦІЯ МІРОВСЬКОЇ МАРІОЛИ (ПОЛЬЩА)

27 травня 2021 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології відповідно до Угоди про співпрацю між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України і Університет імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) докторка педагогічних наук, професорка, керівничка відділення суспільної роботи, соціальної роботи та туристики Маріола Міровська взяла участь в програмі академічної мобільності викладачів в рамках програми Європейського Союзу, що підтримує проєкти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту Erasmus+.

Під час реалізації даної програми в ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Маріолою Міровською на платформі ZOOM було проведено онлайн лекції польською мовою за наступними темами: «Кейс-менеджмент (case mangement) – як суспільно-інвестиційний елемент системи соціальних послуг», «Основи управління, методологічні аспекти та етапи Case Mangement»; «Empowerment – як розширення прав і можливостей кейс-менеджера, етичний аспект»; «Кейс-менеджмент (управління випадком) – як технологія майбутнього в закладах вищої освіти».

Атмосфера під час проведення онлайн лекцій сприяла обміну думками учасників заходу, практичним досвідом та навичками. Вищезазначені теми викликали жваву дискусію, що в котрий раз підтвердило ефективність та необхідність такого спілкування на міжнародному рівні.

Розглядаючи міжнароднуакадемічну мобільність як фактор інтеграції Польщі та України у світовий науковий простір, можна ствердити, що розвиток академічної мобільності науково-педагогічних працівників уможливлює сприяння інтеграції України до Європейського освітнього простору, вдосконалення освітніх технологій, вихід якості освіти на світовий рівень, інноваційний розвиток університетської науки та інтеграцію її з виробництвом.

Дякуємо Маріолою Міровською за можливість та підтримку міжнародної наукової співпраці!